Gå direkt till innehåll
Hösten 2023 kommer det nyaste sjukhuset i Göteborg att invigas – Högsbo närsjukhus
Hösten 2023 kommer det nyaste sjukhuset i Göteborg att invigas – Högsbo närsjukhus

Pressmeddelande -

Dubbla ställverk när framtidens sjukhus byggs

När ett nytt sjukhus konstrueras finns det en lång rad krav att ta hänsyn till. Inte minst när det gäller elen. Philip Karttunen på Assemblin berättar om nya Högsbo närsjukhus i Göteborg, och om hur Hager är med och formar framtidens sjukvård.

Hösten 2023 kommer det nyaste sjukhuset i Göteborg att invigas – Högsbo närsjukhus. Det kommer då att utgöra nästa steg i arbetet med att utveckla och modernisera sjukvården i Västra Götalandsregionen. Det kommer att bedrivas öppen specialistvård i närsjukhuset och på ett dagkirurgiskt center på Högsbo sjukhusområde.

Patienterna kommer att erbjudas specialistvård för både vuxna och barn. Fokus kommer att ligga på sjukdomar och ohälsa som är vanligt förekommande i befolkningen. Här kommer att finnas nio operationssalar, övervaknings- och uppvakningsenhet samt fyra röntgensalar med tillgång till både magnetkameraundersökningar och datortomografi, men ingen akutmottagning eller slutenvård.

Kallelse med QR-kod
Sjukhuset kommer att ha nytänkande lösningar och ta stöd i IT för att göra vårdbesöket så effektivt som möjligt. Till exempel kommer patientflödet att se annorlunda ut. Traditionellt får patienten en kallelse, anmäler sig i en reception, väntar i ett väntrum och får därefter träffa läkare på hans eller hennes mottagningsrum, som också dubblerar som kontor.

Till Högsbo närsjukhus, däremot, får patienten en kallelse med bland annat en QR-kod i mobilen, och tanken är att kallelsen ska leda patienten hela vägen in i mottagningsrummet. Mottagningsrummen, i sin tur, kommer att vara bara just mottagningsrum, och kan användas av vilken läkare som helst som är i tjänst. På detta sätt kan man använda lokalerna så optimerat som möjligt och samtidigt förenkla för patienterna.

Dubbel infrastruktur - för säkerhetens skull
Den verksamhet som bedrivs vid ett sjukhus ställer stora krav på till exempel patientsäkerhet och driftsäkerhet. Det gäller inte minst elförsörjningen, som helt enkelt måste fungera.

– Det är högt fokus på att systemen ska vara robusta. Vi kommer att bygga in ett stort mått av redundans. Delvis för att bygga in en överkapacitet, eftersom sjukhuset i framtiden ska kunna byggas på med fler våningar än de fem som finns idag. Men också för att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kräver att sjukhus ska vara robusta. Det är en fråga om samhällssäkerhet. I princip bygger vi dubbel infrastruktur, säger Philip Karttunen, projektledare på Assemblin, som är upphandlad elinstallatör.

Det kommer till exempel att finnas dubbla ställverk och dubbel utrustning för avbrottsfri kraftförsörjning. Om ett ställverk av någon anledning slås ut ska det andra kunna ta över lasten.

– Det kommer att finnas ett ställverk och annan utrustning i en extern byggnad, och ett ställverk i själva sjukhuset. Vi jobbar för att det inte ska finnas några ”single points of failure” – det ska inte räcka med ett fel för att slå ut verksamheten, säger Philip Karttunen.

Det avspeglar sig också i strömskenorna från ställverken till elcentraler – även här byggs dubbelt. Den effektkrävande CT- och MRI-utrustningen drivs däremot direkt från ställverken.

– Det är Hager som levererar strömskenesystemet Unibar M. Det är en bra lösning som ersätter tjocka kabelbuntar. Istället kan man ta ut höga strömmar från valfria ställen på skenan.

En utmaning att sy ihop alla bitar
Philip Karttunen är nöjd med Hagers lösningar, som inkluderar bland annat ställverk av modell Unimes H och även fönsterbänkskanalerna BRAP samt stavar och golvboxar.

– Samarbetet har funkat väldigt bra under projektering och inköp, och vi har precis kommit igång med leveranserna. Vi har en bra dialog och de är på tårna. Det är ett partnering-projekt, vilket innebär att vi har hög transparens och arbetar tillsammans. Allt sker med öppna kort.

Det är många parter som behöver samarbeta i ett projekt av den här storleken. Beställare är Västfastigheter, Sweco Arkitekter har ritat huset, Skanska är entreprenör och AFRY konsult. Förutom Assemblin och Hager är även Elektrofabriken med som apparatskåpsbyggare.

– Det här är ett av de största byggprojekten i Göteborg just nu, och storleken i sig är en utmaning. Det är också många system som måste fungera ihop, till exempel brandlarm, passagesystem, telesystem, datanät och belysningsstyrning. Det är en utmaning att sy ihop alla bitar. Lägg då dessutom till en pandemi och ett krig i Europa. Det har varit tufft att säkerställa alla leveranser, säger Philip Karttunen.

Men tidsplanen verkar hålla. Huset är nu tätt och under 2022 kommer montering invändigt att ske. Under 2023 ska alla system testas och samköras, innan slutbesiktning sker i september 2023.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 11 500 anställda, tillverkning på 23 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Presskontakt

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.

Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.
Det är ett familjeägt företag med mer än 11 500 anställda, tillverkning på 23 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.