Gå direkt till innehåll
Hur aktuell är Bauhaus-filosofin i dag?
Hur aktuell är Bauhaus-filosofin i dag?

Blogginlägg -

Arkitekturens mest kända (och mest missförstådda) fras

Det här är berättelsen om hur uttrycket "formen följer funktionen" blev ett motto som nästan alla arkitekter tror att de förstår.

"Det är den genomgående lagen för allt organiskt och oorganiskt, för allt fysiskt och metafysiskt, för allt mänskligt och allt övermänskligt, för alla sanna manifestationer av huvud, hjärta och själ, att livet är igenkännbart i dess uttryck, att formen alltid följer funktionen. Detta är lagen."

När Louis Henry Sullivan, som har kallats modernismens fader, skrev dessa meningar 1896 myntade han en fras vars ursprung sträcker sig långt bortom hans tid. Faktum är att Sullivan själv tillskrev begreppet till Marcus Vitruvius Pollio, allmänt känd som Vitruvius, den romerske författaren, arkitekten samt civil- och försvarsingenjören som levde under det första århundradet före Kristus och blev känd för sitt flervolymverk De Architectura (Om arkitektur).

Under de kommande åren blev "formen följer funktionen " (FFF) en princip som i lika hög grad är en inspirationskälla för designers och arkitekter som en orsak till många missförstånd. Ett sådant missförstånd gäller frågan om hur en funktion överhuvudtaget kan definieras – och, som en följd av detta, vilken funktion det är som formen ska följa. Sullivan, till exempel, betraktade ornament som ett funktionellt element i representativa byggnader och krävde därför inte att dekorationer eller ornament skulle avskaffas på något sätt.

År 1908 skrev den österrikisk-ungerske arkitekten och snickaren Adolf Loos en allegorisk essä med titeln Ornament und Verbrechen (Ornament och brott), som misskrediterade användningen av arkitektoniska ornament av Wien Secession-konströrelsen. Senare anpassade modernisterna Loos moralistiska argument, liksom Sullivans visdomsord. Walter Gropius, grundare av Bauhausskolan, försökte lära ut "god form" som en designregel.

Ludwig Mies van der Rohe, den sista chefen för den vacklande Bauhausskolan, anpassade Loos designteorier, särskilt idéerna om att ersätta detaljerade konstnärliga ornament med en enkel presentation av de visuella kvaliteterna hos material och former.

Mies van der Rohe anpassade det minimalistiska mottot "less is more" och myntade därmed en fras som visade sig vara minst lika inflytelserik som det berömda FFF-mottot.

"Även om Sullivans citat har missbrukats var hans poäng, att arkitekturens stil ska återspegla dess syfte. Det var logiskt på den tiden och fortsatte att vara det under en stor del av förra seklet, inte bara för byggnader utan även för föremål"

Skriver en arkitekturkritiker.

"Det var då. Tack vare den digitala tekniken kan designers pressa in så många funktioner i så små föremål att det finns mer datorkraft i en vanlig mobiltelefon än i NASA:s högkvarter när det började byggas 1958. Det är därför utseendet på de flesta digitala produkter inte har något samband med dess funktion."

Så det verkar som att vi 128 år senare måste tänka om när det gäller vad som ska forma ingenjörens, arkitektens och designerns arbete i en tid då tekniken i allt högre grad frigör sig från de objekt som den tillskrivs.

Läs vidare:

Vad skulle vara en lämplig uppdatering av den berömda principen "form följer funktion"? Läs vad några av Europas främsta arkitekter föreslår:

Ämnen

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige