Gå direkt till innehåll
Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

Blogginlägg -

Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

Hur kommer det sig att strömbrytare och eluttag ser så annorlunda ut när du är utomlands? Den frågan har Hagers designchef Erwin van Handenhoven funderat en hel del på. I den här texten berättar han om hur elektriker och olika kulturer format elinstallationerna i andra delar av världen.

Du kommer kanske ihåg när du som barn var på semester utomlands och det inte bara var maten som såg annorlunda ut, utan också lampknapparna? Om du minns det så har du stött på ett fenomen som sträcker sig mycket längre bakåt i tiden och över ett större geografiskt område än du kan föreställa dig. Den där konstiga lampknappen avspeglar en viss kultur, sakkunskapen hos kulturen och alla olika komponenter som gjorde dess el unik. För enkelhetens skull definierar vi kultur som ”sättet som vi gör saker och ting på här”. Sättet som vi brukade göra saker och ting på förr i tiden har en enorm inverkan på hur vi gör saker och ting i dag. Vi i egenskap av en stor tillverkare lägger ner mycket av vår tid på att förstå hur allt hänger ihop! Men låt oss komma med lite bakgrundsinformation och kontext först.

Hagers designchef Erwin van Handenhoven


El är likadan överallt, visst?

Den strömmar in likt magi via kablar och du ska inte peta på en ledning. Det är något som vi alla har fått lära oss.

El är dock inte likadan överallt. Eller ja, den är det och den är det inte, och det finns historiska orsaker till varför det är så. Tänk på standarden för det brittiska samväldet och dess räckvidd, eller på den amerikanska standarden; båda två gjorde framsteg när byggnadstekniken förbättrades. Andra faktorer såsom klimat och byggnadsstil och -material spelade också en mycket viktig roll (och fortsätter att göra ännu i dag). Tänk bara på skillnaderna mellan trä, betong, tegel, stål och glas. I början tävlade många banbrytande elbolag om att vinna marknadstillträde eller till och med skapa sin egen marknad. Det var sannerligen en skön ny värld.

En lokal berättelse

Men låt oss backa bandet lite. År 1880 kom elen in i våra hem, men det tog 70 år att ansluta de flesta europeiska gator. Tillgången på el drevs på av tusentals privatpersoner som alla hade sina egna idéer om hur det skulle göras. Så redan i det här skedet kan vi urskilja lokala skillnader och grunden för stil och innovation började läggas. Idén om ”förenlighet” befann sig i sin linda och detta sammelsurium av hopkokade tillvägagångssätt har rullat vidare. Det var först efter 1945 som elen verkligen kom till sin rätt. Under de påföljande åren, med hög befolkningstillväxt, gjordes enorma investeringar i infrastrukturen och med tiden såddes fröna för framtidens normer och standarder. Samarbete kunde anas i luften.

En internationell berättelse

Samma expansion återspeglades i de snabbväxande efterkrigstida ekonomierna världen runt, men olikheter fortsatte att uppstå i takt med att elektrikerna förfinade sina egna kulturellt betingade metoder (det vill säga sina vanor) gällande elinfrastruktur. Hur är konduktivitet, ledningar – är det stelt eller flexibelt? Svaren på dessa frågor avgjorda vilka verktyg som tillverkades. Och elektrikerna klädde sig på olika sätt; vissa i overall, andra i jeans. Var alla elektriker stökiga eller är det bara en urban myt? Det här är ett kul ämne att diskutera med vänner från olika delar av världen. En sak är dock säker, alla gjorde saker och ting på sitt eget sätt.

Från 1950-talet fram till i dag har ökat välstånd och befolkningsmängd drivit på behovet av el och sättet att tillverka den på. Allt från kol-, vattenkraft och diesel till kärnkraft, vind- och solenergi – alla har de försökt att tillgodose den ökande efterfrågan. De sistnämnda faktorerna kommer att spela en avgörande roll i hur elen kommer att utvecklas under de kommande 70 åren. Men vi går händelserna i förväg ...

Elens tidevarv ... och elektrikernas!

Vi kan föreställa oss hur de tidigare nämnda scenarierna hade utvecklats om globaliseringen aldrig hade skett – varje land skulle ha gått sin egen väg, vilket hade fått radikalt olika följder. I Europa blev däremot andra faktorer avgörande, såsom grundandet av den europeiska gemenskapen (EG). Vid det laget som EG blivit EU hade vi instiftat internationella standarder och normer. Men de kulturella skillnaderna för hur vi närmar oss allt som har att göra med eldistribution håller i sig än i dag. I Portugal hittar du elcentralen i vardagsrummet och när hus byggs i Australien är elcentralen det första som installeras och själva huset byggs runt den. I Nederländerna har de ett teknikrum. Döljer vi var elen kommer ifrån eller visar vi det? Hus eller lägenhet? Det är så många olika faktorer i omlopp.

”Imagine all the people”

Precis som The Beatles började människor röra på sig mer. Mycket mycket mer. Det är nu som uppfattningar om säkerhet och design verkligen blir avgörande. Tyska elektriker gillade att installera metallramar runt strömbrytarna och ansåg att det var billigt att använda plast! I Frankrike var det istället plast som gällde, eftersom slutanvändaren visste att metall är ledande och tänkte på chockrisken. Därför blev installationsdevisen ”plast är kung” även om metallramar är precis lika säkra. Dagens blandade lösningar med både metall och plast kan nå en bredare publik. Med jetplanens ankomst skedde en förflyttning från nationellt till internationellt tänkande i takt med att idéer rörde på sig mellan länderna. Skulle det vara möjligt att exportera elkultur? Fanns det en efterfrågan på coola nya produkter från utlandet? Fungerade de och var de säkra att använda? I nuläget har vi kommit överens om normer och standarder, så en del av dessa frågor har besvarats.

En sak har alla elektriker dock gemensamt, de har traditionellt sett varit en varsam yrkesgrupp oavsettland. De är överens om att det oftast är bäst att hålla sig till beprövade metoder för att vara på den säkra sidan. Det är de inte ensamma om. I de flesta länder är alla parter i distributionskedjan ifrågasättande, inklusive grossister, slutanvändare och försäljare. Det är en utmaning för designern att hitta de sätt som får alla inblandade att testa säkra nya saker och övertyga kunderna om teknikens framsteg och vad man har att erbjuda.

Slutanvändaren är en nörd

De tekniskt kunniga slutanvändarna och företagsinstallatörerna är de som känner till vad som är tekniskt möjligt. De vet redan hur de maximerar potentialen hos våra produkter i sina liv, antingen hemma eller på jobbet. De ser expansionsmöjligheterna för elektroteknik; från förnybara energikällor till hemautomation, stilsäkra tillbehör och lösningar för lagring. Den belästa och ofta beresta kunden är nu öppen för ”teknikens under” eftersom teknik ger dem högklassiga produkter som förbättrar deras liv. De som tidigt börjar sälja skräddarsydda lösningar kommer att vara framgångsrika. Kanske kan dessa individer också räknas till det ökande antalet ”prosumenter” som nu är en del av elbranschen, det vill säga människor som producerar och konsumerar el via förnybara resurser såsom solpaneler och tillsammans med en anordning för lagring av el till och med kan sälja sin överskottsel till nätet.

Men trots dylika innovationer rör saker och ting på sig långsamt när det gäller el. Sakta men säkert är mottot. För de flesta människor, både slutanvändare och elektriker, är det vad som uppfattas som bekant och säkert som oftast vinner. Vad en ser och inte ser är sedan också av betydelse – i Storbritannien bör det synas att allt är ordentligt fastskruvat, men i Tyskland vill de att skruvarna göms undan. I Indien, liksom i Frankrike, vill de se märket på produkten men i Tyskland är det bättre om det inte syns. Alla dessa otaliga variabler och oförståeliga orimligheter frodas fortfarande i elens värld!

Sen måste vi förstås också diskutera användarvänligheten. Ofrånkomligt kopplat till design är eltillbehör som uppfyller våra moderna ergonomiska krav, men samtidigt beskådar vi framgången för berker Serie 1930-uttaget – en retrodesign som kunderna älskar. Så är det nostalgi som möter teknikutveckling? Är vi på väg mot mikromångfald eller internationell överensstämmelse? Och kommer den ökade efterfrågan på skräddarsydda lösningar att förvandla elektriker till influerare när de stolt visar upp sina framgångar på sociala medier som med sin globala räckvidd kan driva igenom förändring?

Produkter och människor som är redo för framtiden

Det är så mycket som behöver tas i beaktande, eftersom dynamiken ändras med varje minut som går. Men våra olikheter överbyggs lite hela tiden, våra vanor ändras och vi kikar inte längre på grannens strömbrytare utan letar istället efter en ny i Hagers E-katalog. Vi tillverkare kan i dagens läge vara närmare våra kunder över hela världen tack vare den digitala transformationen.

Sammanfattningsvis kan vi med säkerhet skriva under följande påståenden om de tre huvudområdena av elkultur som vi har snuddat vid här: Inom energidistributionen sker förändringar långsamt, eltillbehör förändras snabbt och appar ändras dagligen. När det gäller elektriker visar det sig att de påverkar oss lika mycket som vi påverkar dem; för dig, med dig skulle man kunna säga. Vi är i symbios med varandra och utmanar ständigt varandra med våra metoder och sätt.

En av de viktigaste fördelarna som talar för Hagers framgång är att vi står med fötterna stadigt i två olika kulturer – den franska och den tyska – samtidigt som vi har en stark europeisk vision. Vi förstår oss på kultur. Vi kan inte få nog av den.

Vi kommer därför att fortsätta att sträva efter att ta reda på vad våra olika marknader förväntar sig och accepterar. Under elens följande 70 år av utveckling kommer vi att anpassa vår design efter tekniken ännu mer för att låta världens olika stilar influera oss och vice versa. Fortsätt att lyssna, jämföra och testa precis som vi gör, utan att döma eller komma med förutfattade meningar. Kom ihåg att det verkligen inte finns något som är fullkomligt rationellt i det hela!

Det handlar om hur vi gör saker och ting hos oss, och Hager finns över hela världen.

Ämnen

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige