Gå direkt till innehåll
Förstå dig själv, organisationen och kollegorna  – Effektivitet genom självinsikt – del 2

Blogginlägg -

Förstå dig själv, organisationen och kollegorna – Effektivitet genom självinsikt – del 2

Med ökad självinsikt får du lättare förståelse för dina kollegors beteende och kommunikationsstilar. Med din nyvunna insikt kan du effektivisera ditt sätt att kommunicera. Resultatet – mindre frustration och starkare måluppfyllelse.

Alla är vi egna individer som drivs av olika saker och kommunicerar på olika sätt. Vi är nästan uppe i åtta miljarder människor på jorden. Det finns ingen som är den andra helt lik på grund av gener, bakgrund, uppväxt, personlig utveckling, livserfarenhet och så vidare.

Ändå kan du dra fördel av att försöka kategorisera vissa drag, för att identifiera likheter och olikheter. Redan 400 år före Kristus talade Hippokrates om fyra olika personlighets-typer – de fyra olika temperamenten: sangviniska, koleriska, melankoliska och flegma-tiska. Dessa personlighetstyper har sedan legat till grund och utvecklats till olika kända modeller så som Myers-Briggs och DISC.

Modellerna kan användas som bas för personlig utveckling och för att identifiera våra olikheter. Olikheter som vi kan dra fördel av om vi väljer att se hur vi kan komplettera varandras styrkor och täcka upp för varandras mindre starka sidor.

Catharina Sjögren ansvarig för ledarskapsutveckling och coaching på CoachEffect AB. Ledarskapscoach på högsta Masternivå och certifierad i Extended DISC, en teori om mänskligt beteende.

Så drar du fördel av olikheter

Ta exempelvis vd:n Lisa, som gärna går rakt på sak, hon vill ha faktabaserad information och gillar snabba beslut. Hennes medarbetare, ekonomichefen Magnus, lindar in in-formationen, är känslobaserad och mån om att alla är med i beslutsfattandet.

Eftersom Lisa gärna vill ha konkreta fakta för att snabbt kunna ta beslut, irriterar det henne när Magnus ska diskutera, när han motsätter sig snabba förändringar och gärna vill lyssna in olika parter och deras åsikter. Magnus å sin sida känner att Lisa kör en ”my way or the highway”-stil och därigenom inte får med sig resten av medarbetarna på grund av att hon inte tar sig tid till att lyssna och förstå andra.

När Lisa och Magnus identifierat sina olikheter och därigenom också ser varandras styrkor, effektiviseras deras kommunikation. Resultatet – mindre frustration och starkare måluppfyllelse. De inser hur de faktiskt kan stärka upp den andres brister. Att de komplettera varandra när de väl väljer att se den andre med rätt ”glasögon”. För i ärlighetens namn så har alla medaljer en baksida!

Anpassa din kommunikation

Fundera på hur du kan använda din självinsikt när du kommunicerar med andra som förmodligen inte tänker exakt som du. Anpassa din kommunikation efter den person du talar med. Du själv tar förmodligen bäst till dig information när den ges på det sätt som bäst talar till dig.

Vill du exempelvis helst ha information muntligt eller skriftligt? Kort och koncist eller fyllt med diskussioner, åsikter och känslor.

5 tips på hur du kan bli mer effektiv i din kommunikation:

  1. Ställ dig frågan: Vem kommunicerar jag med?

  2. Ta reda på hur den personen vill ha information. Exempelvis skriftligt, muntligt, beskrivande eller kort och koncist.

  3. Om vi väljer att se hur vi kan komplettera varandras styrkor och täcka upp för varandras mindre starka sidor kan vi dra fördel av våra olikheter.

  4. All utveckling börjar med dig själv ("Effektivitet genom självinsikt - del 1"). Din effektivitet ökar när du utvecklar din förmåga att förstå dig själv och andra.

  5. Med ökad självinsikt, får du lättare förståelse för dina kollegors beteende och kommunikationsstilar. Med din nyvunna insikt kan du effektivisera ditt sätt att kommunicera. Resultatet – mindre frustration och starkare måluppfyllelse.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige