Gå direkt till innehåll
Så behåller du din personal

Blogginlägg -

Så behåller du din personal

Företagscoachen Catharina Sjögren stöttar företagsledare i att skapa långsiktiga vinster. För Hagers läsare delar hon med sig av kunskap så att du kan skapa engagerade, motiverade och drivna medarbetare som stannar kvar på företaget.

Att behandla andra så som du själv vill bli bemött kan tänkas vara en hållbar devis för att behålla din personal. Tyvärr är det inte så enkelt och det beror på att vi alla är olika. Någon drivs av att ha egna uppsatta mål, andra av teamarbete och den tredje av tydliga regler och policys.

Det viktigaste och mest övergripande tipset är att du ska leda din personal som om de vore din största konkurrensfördel – för det är precis vad de är! Givetvis har medarbetaren ett ansvar i att vilja vara en del av företaget och teamet.

Catharina Sjögren är ansvarig för ledarskapsutveckling och coaching på CoachEffect AB som stärker företag i att skapa resultat och långsiktiga vinster.

Att se din personal som den viktigaste konkurrensfördelen handlar om att motivera och hjälpa varje medarbetare att hitta sin drivkraft. Det är också viktigt att tillsammans sätta upp tydliga mål och delmål. Allt detta gör de flesta chefer, men forskning kring framgångsrikt ledarskap visar att majoriteten missar uppföljningen. Resultatet av bristande uppföljning blir att chefen omedvetet signalerar att uppgiften de delat ut inte är viktig. Det resulterar i att uppgiften inte blir korrekt utförd eller inte utförd alls. En annan konsekvens är att medarbetaren som utför uppgiften inte känner sig uppskattad. Sådan personalvård leder till en negativ spiral.

De värsta fallgroparna för dåligt ledarskap är:

 1. En prestigefylld organisation och ett prestigefyllt ledarskap.
 2. Brist på gemensamma mål, visioner och en gemensam företagskultur.
 3. Att inte ”se och höra” sina medarbetare.

Led istället din personal så att de attraheras att stanna kvar och presterar fantastiskt. Det gör du genom att leda, motivera och sätta gemensamma mål. Här nedan har jag sammanfattat de olika stegen med hjälp av konkreta punktlistor.

Leda:

 • Led din personal som om de vore din största konkurrensfördel
  • Motivera dem.
  • Få varje medarbetare att hitta sin drivkraft.
  • Sätt upp tydliga mål och delmål som följs upp.
  • Ha utvecklande uppföljningssamtal kontinuerligt, inte bara ett årligt utvecklingssamtal.

 • Acceptera inte dåliga chefer i din organisation – det gäller både dig själv och andra.

 • Uppstår konflikter – hantera dem direkt innan de blir infekterade. Tänk på att konflikter kan leda till utveckling och framgång.

 • Gott ledarskap kräver kontinuerlig utveckling. Satsa på utbildningar, coaching och mentorskap.

Motivera:

 • Sträva efter att vara den arbetsgivare alla drömmer om att ha. God stämning och ett uppmuntrande ledarskap föder engagemang.

 • Säkerställ att medarbetarna inser sin vikt i företaget.

 • Delaktighet skapar motivation och framgång.
 • Ge feedback, uppskattning och fira framgångar.


  Sätta gemensamma mål:

  • Säkerställ att alla arbetar mot samma mål. Givetvis ska respektive avdelning och medarbetare arbeta mot sina förankrade delmål.

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Fredrik Fermén

  Fredrik Fermén

  Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
  Johan Ran

  Johan Ran

  Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
  Leif Hallén

  Leif Hallén

  Presskontakt VD 031-706 39 36

  Lösningar för elinstallationer

  Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
  Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

  För dig, med dig.

  Hager
  Bifrostgatan 36
  43144 Mölndal
  Sverige