Gå direkt till innehåll
Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

Blogginlägg -

Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

I vår senaste text om hemautomation gick vi igenom för- och nackdelar med olika öppna system. Vet du fortfarande inte vilket protokoll du ska satsa på? Här följer några viktiga punkter som hjälper dig att göra ett klokt val.

Uppkoppling

Ibland måste man välja trådlöst, som vid restaurering av kulturmärkta byggnader, men det medför en del stora nackdelar. Stora avstånd är svåra att lösa för många trådlösa protokoll. ZigBee, EnOcean och Bluetooth Low Energy löser i stort sett problemet genom att använda meshnätverk eller aktiva repeaters. Det är ett bra sätt att klara större avstånd, men nackdelen är att det blir mer datatrafik och längre responstider. En stor nackdel med trådlösa lösningar är säkerheten och tillförlitligheten. Trådlöst är alltid känsligare för störningar och osäkrare än trådbundet. Dessutom tillåter inte trådlösa system att man kopplar samman lika många produkter som trådbundna system. Z-Wave tillåter som högst 232 apparater i sitt system.

Vilket protokoll du väljer beror till stor del på vilken teknik du vill använda. Det kan vara klokt att välja ett protokoll som stöder både trådlöst och trådbundet, för att förhindra att typen av uppkoppling blir ett hinder. Om du vill ha ett så säkert hemautomationssystem med så lite störningar som möjligt, rekommenderar vi starkt att du väljer en trådbunden installation. Om du vill ha så mycket flexibilitet som möjligt, välj då ett protokoll som går att använda både trådbundet och trådlöst, till exempel Modbus eller KNX.

Produktstöd

Hur många företag som anslutit sig till en standard har betydelse. Ju fler anslutna tillverkare, desto större produktutbud och valfrihet. Protokollen med flest anslutna tillverkare är KNX (över 400 tillverkare), ZigBee (över 400), Z-Wave (över 700) och EnOcean (över 150). Antalet tillverkare är ett uttryck för företagens tilltro till ett protokolls standard och hur framtidssäkrat de uppfattar att det är. Man kan också tänka sig att det alltid finns möjligheter att koppla ihop olika protokoll om det valda protokollet är något av de ”största”, till exempel ZigBee, Z-Wave och KNX. Det gäller också för uppkopplingen mot internet som möjliggör IoT.

Driftsäkerhet

Att en central komponent innehåller all intelligens och programmering är inte särskilt driftsäkert – om den slås ut slutar hela installationen att fungera. Därför bör man alltid välja protokoll som fungerar decentraliserat.

Systemintegration och skalbarhet

De senaste åren har elbilsanvändandet ökat. Även dessa utgör en del av ett smart hem. Det är logiskt att göra den komponent som ska laddas till en del av hemautomationssystemet. Exempelvis vill man gärna ladda sin bil när solpanelerna producerar energi. I många stora protokoll, som Z-Wave och ZigBee, är det ännu inte möjligt att göra en laddpunkt till en del av installationen. Utbudet för de protokollen består i dag främst av konsumentprodukter. Frågan är om det kommer lämpliga produkter som är anpassade för hemautomationens växande behov. Sådana produkter finns redan för trådbundna protokoll som Modbus och KNX, som är inriktade på den professionella marknaden. Det som utmärker dem är god skalbarhet och flexibilitet.

Säkerhet

När det gäller säkerhet är ett trådbundet hemautomationssystem alltid bättre än ett trådlöst. Det går nämligen inte att avlyssna en trådbunden signal under drift. Det finns också stora skillnader mellan trådlösa system. 433 MHz utmärker sig framför allt i negativ bemärkelse. Protokollet använder nämligen ingen kryptering. Det gör att vem som helst mycket enkelt kan kapa din hemautomationsinstallation. Alla andra trådlösa protokoll tillämpar kryptering, vilket gör dem mycket säkrare.

Produktkvalitet

När det gäller KNX måste alla produkter genomgå test som KNX Association utför innan de får kalla sig en KNX-produkt. Det gör att produkter från olika tillverkare alltid fungerar tillsammans. Inga andra tillverkare har en sådan kvalitetsprocess.

Protokollet är öppet, men tillverkarna själva ansvarar för att det används på rätt sätt.

Läs hela rapporten

I vår uppkopplade värld är hemautomation den sammankopplande länken mellan IoT och installationsteknik. Prognoser visar att det snart finns 20 miljarder uppkopplade enheter. Det innebär att hemautomation får ett enormt genomslag inom byggnadsinstallationer. Utveckling erbjuder med andra ord stora möjligheter för installatörer. Om du skaffar dig kunskaperna kan du rusta ditt företag för hemautomationens nya värld. Vi har tagit fram en rapport om hur du som installatör ska förhålla dig till hemautomation. I rapporten hittar du praktisk kunskap som hjälper dig i jakten på tillverkaroberoende standarder.

Ladda ner ”Hemautomation för installatörer”

I den här rapporten kan du läsa om den spännande värld som utgör sakernas internet och hemautomation samt vilka möjligheter de skapar för dig som installatör.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige