Gå direkt till innehåll
Vi lever redan med klimatkonsekvenser

Blogginlägg -

Vi lever redan med klimatkonsekvenser

Gabrielle Walker är strategiexpert, föreläsare och moderator. För en tid sedan föreläste hon om energiöverföring. Vi bad henne utveckla sina tankar kring hur vi kan råda bukt på klimatkrisen och samtidigt generera bra affärer.

Jag fick nyligen ett e-mail från en kusin som bor i norra Kalifornien. Ännu en gång hotas hennes hus av skogsbränder. Hon kan känna röklukten från dem, och ser en kuslig brandgul glöd vid horisonten. ”Det är som en återkommande mardröm”, berättar hon.

Sådana mardrömmar återkommer vart vi än tittar. När jag för ett tjugotal år sen började föreläsa och skriva om klimatförändringar var det svårt att hitta bilder till att illustrera föredragen. Numera är det snarare svårt att välja. Förutom den förödande raden av bränder i Kalifornien har vi också de som nyligen har härjat i Chile, Sverige, Australien och Ryssland. Vi har också värmeböljorna, som den i Europa 2019 som bland annat höll Paris i ett järngrepp med de högsta uppmätta temperaturerna någonsin. Och de våldsamma orkaner som drabbat Karibien, Japan och Sydostasien har dragit fram längre norrut eller söderut än förväntat, både tidigare och senare under säsongen, och med en alltmer destruktiv effekt. En företagare på en konferens som jag nyligen föreläste på berättade att hans fritidshus i Barbados fullständigt hade utplånats av orkanen Dorian. ”Hela området såg ut som om det träffats av en atombomb”, sade han. ”Jag var klimatförnekare förut. Det är jag inte längre.”

Bombanalogin är tyvärr ganska pricksäker. Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser genererar värme i atmosfären som motsvarar fyra Hiroshima-bomber varje sekund. Och vi lever redan med klimatkonsekvenserna. De senaste åren – från 2014 till 2019 – har varit de varmaste i historien. Om det här tillåts att fortsätta i ohejdad takt kommer mardrömmen att stadigt förvärras. Det är insikten om detta som har fått ut demonstranter på gatorna, skakat om politiker till att agera, om än sent, och dragit igång ett paradigmskifte där investerare börjar ta hänsyn till klimatförändringar när de fördelar kapital.

Allt detta skapar en känsla av att det brådskar med energiomställningen. Världen är redan fullt uppe med att i grunden förändra hur vi genererar och använder energi, och övergången sker allt snabbare. Det medför i sin tur stora risker för företag som inte klarar av förändringen, men också stora möjligheter för dem som faktiskt gör det.

I första hand har fokus legat på att minska beroendet av fossila energikällor i elnätet, vilket har fått mycket hjälp av de sjunkande kostnaderna för förnybara energikällor som solceller och vindkraftverk. Men nu riktas blicken även mot områden där det är svårare att minska utsläppen, och bland dessa skulle jag vilja lyfta fram två viktiga sektorer: bygg och transport.

Nyckelsektor ett: Bygg

Enligt EU-kommissionen står byggnader för nästan 40 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen och den andelen kommer sannolikt att öka. IEA, International Energy Agency, tror i sina prognoser att nettoökningen av golvytan i fastigheter varje år över kommande fyra decennier (med avdrag för rivning) kommer att motsvara hela Japans nuvarande fastighetsbestånd.

Detta betyder att energiintensiteten per kvadratmeter måste förbättras med 30 procent under de kommande tio åren för att hålla takten med Parisavtalet, och att alla byggnader måste vara koldioxidneutrala år 2050. En del av detta kommer att uppnås genom att avveckla fossilproducerad el och värme till byggnader, men det kommer också att kräva en enorm ökning av användning av smarta tekniker för att hantera efterfrågan och öka effektiviteten.

Nyckelsektor två: Transport

Här handlar allt om elektrifiering, och elfordon blir allt vanligare på gatorna. På motorutställningen i Frankfurt härom året visade till exempel Volkswagen sin nya helelektriska halvkombi, ID3. (Siffran tre står för tredje eran i utvecklingen av ”folkets bil”, där den klassiska bubblan var nummer ett och lika klassiska Golf nummer två.)

Dessutom har Volkswagen tagit på sig att göra alla sina fordon helt koldioxidneutrala fram till 2050. I det ingår att räkna utsläpp inte bara när bilen är i drift, utan under hela tillverknings- och elproduktionskedjorna. Att uppmärksamma utsläpp i hela värdekedjan är nytt och betydelsefullt, särskilt för företag som ingår i kedjan. Och Volkswagen är inte ensamma. Daimler har gjort samma åtagande, men hävdar att hela deras fordonsflotta kommer att vara koldioxidneutral ännu tidigare – år 2039.

Minst lika betydelsefullt är att detta inte bara är en europeisk strävan. Kina dominerar marknaden för e-fordon – nästan hälften av elbilarna på vägarna 2018 fanns i Kina jämfört med cirka 40 procent 2017, medan återstoden fördelades i stort sett jämnt mellan Europa och USA.

Det här är en makalös utveckling, och IEA kallar det för en ”stigande våg” av elfordon. I ett scenario de målar upp kommer det att rulla fler än 250 miljoner elfordon på vägarna om bara tio år.

Alla dessa fordon kommer att behöva tillgång till laddstationer, vilket kommer att medföra konsekvenser för elförsörjningen, men med rätt sorts smart nätinfrastruktur kan de potentiellt också komma att spela en viktig roll när det gäller hantering av efterfrågan och lagring. Omfattningen av och takten i omställningen är och kommer förbli häpnadsväckande.

Det finns ytterligare en anledning till att dessa två sektorer är viktiga. I början av texten nämnde jag den sanna återkommande mardrömmen med de onaturliga klimatkatastrofer som redan är över oss. De här två delarna av energiomställningen visar oss också drömmen. De platser där vi bor och arbetar, och de fordon som transporterar oss, är två av de mest synliga aspekterna av energiomställningen på individnivå. De visar tydligt att tillvaron inte behöver bli sämre bara för att man tänker grönt.

World Green Building Council har dokumenterat ett antal fall där förbättrad energieffektivitet, smartare användning av dagsljus och bättre inomhusklimat har lett till att personal blivit såväl mer nöjda som produktiv.

Detsamma gäller för bilar. De dagar då elfordon bara var obetydligt bättre än golfbilar är sedan länge förbi. På samma motorutställning där VW avtäckte ID3 presenterade Porsche också sin nya smäckra elektriska Taycan, som fick motorentusiaster att dregla.

Det här är bara några få exempel, men de visar hur vi genom att lösa klimatkrisen också bygger en värld som är bättre att leva, arbeta och röra sig i. Dessutom kommer energiomställningen att generera bra business.

Gabrielle Walker
Strategiexpert, föreläsare och moderator

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige