Gå direkt till innehåll
Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Nyhet -

Det smarta hemmet – därför ska du välja ett öppet system

Slutna system som är kopplade till en enda tillverkare kan verka lockande för konsumenten. Det finns många skäl till att du som installatör inte ska rekommendera sådana system. Tillverkaren kan gå i konkurs eller bli uppköpt, då hamnar du i en besvärlig situation som installatör.

Det finns många system för bostadsautomation på marknaden. En del av dessa är tillverkarberoende. Det är system med ett ”slutet” kommunikationsprotokoll som tas fram av en enda tillverkare. Exempel på sådana är Samsung SmartThings, Google Nest och Apple HomeKit. Man kan få intrycket att dessa system är öppna för att de är så stora, men så är inte fallet. Systemen styrs av en ensam tillverkare och produkterna man väljer till måste komma från eller tillåtas av samma tillverkare. Även på elektroteknikens område finns det exempel på slutna kommunikationsprotokoll, till exempel Niko Home Control, Honeywell Evohome, Toon, xComfort, Creston och så vidare. Det finns många skäl till att sådana system inte är rätt val, framför allt inte för installatörerna och den professionella marknaden.

Begränsat produktutbud

En enda part utvecklar och ger support för produkterna. Det betyder i många fall att ett system byggs kring det specifika företagets kompetens. Systemet kan till exempel ha bra tillvalsprodukter för styrning av belysning och fönsterjalusier, medan lösningen för uppvärmning har sina begränsningar och att det inte finns möjligheter att integrera multimedia.

Ingen garanti på lång sikt

Tänk dig att du precis har levererat ett hemautomationssystem till en kund. Kort därefter beslutar tillverkaren av protokollet att dra tillbaka systemet från marknaden eller upphöra med supporten. Företaget kan gå i konkurs eller bli uppköpt. Det kan också hända att en defekt produkt inte går att byta ut för att den inte längre ingår i utbudet och att det inte finns någon ersättningsprodukt. Då hamnar du i en besvärlig situation som installatör. Kunden lyssnade på dina rekommendationer och står nu förmodligen inför ett jobbigt val: antingen investera i ett helt nytt hemautomationssystem, betala för en anpassad lösning eller acceptera tanken om att klara sig utan produkten som inte längre finns.

Att köpa billigt kan bli en dyr erfarenhet

Tillverkarberoende system är oftast lågt prissatta, vilket man upplever som tilltalande när man ska investera. Produktutbudet är begränsat, och frågan man måste ställa är om installationen helt motsvarar kundens önskemål och krav. Det är också vanligt att produkter för lite ovanligare funktioner är relativt dyra. Tillverkaren vet också att kunden inte bara kan byta till en annan tillverkare när den väl har bestämt sig för ett system.

Sekretess och säkerhet

Sekretess och säkerhet är faktorer som påverkar produktutbudet på längre sikt. Tillverkaren kan ändra lösningar för externa uppkopplingar mot IoT eller hantera säkerhet och sekretess på ett sätt som du inte tycker är bra. Den enskilda tillverkaren väljer sin egen kvalitetsnorm och den prövas inte mot normer som gäller för hemautomationssystem, till exempel EN 50090 om framtidssäkrade elinstallationer.

Det framgår kort sagt tydligt att ett tillverkarberoende system inte är det bästa rådet en professionell elinstallatör kan ge. De här systemen verkar till en början lockande med sin låga startkostnad och snygga utsida, men vid närmare granskning märker du att de begränsade möjligheterna, supporten och långtidsperspektivet gör att de inte lämpar sig för professionella tillämpningar. Därför är det vettigare att välja ett hemautomationssystem som bygger på en öppen standard.

Läs hela rapporten

I vår uppkopplade värld är hemautomation den sammankopplande länken mellan IoT och installationsteknik. Prognoser visar att det snart finns 20 miljarder uppkopplade enheter. Det innebär att hemautomation får ett enormt genomslag inom byggnadsinstallationer. Utveckling erbjuder med andra ord stora möjligheter för installatörer. Om du skaffar dig kunskaperna kan du rusta ditt företag för hemautomationens nya värld. Vi har tagit fram en rapport om hur du som installatör ska förhålla dig till hemautomation. I rapporten hittar du praktisk kunskap som hjälper dig i jakten på tillverkaroberoende standarder.

Ladda ner ”Hemautomation för installatörer”

I den här rapporten kan du läsa om den spännande värld som utgör sakernas internet och hemautomation samt vilka möjligheter de skapar för dig som installatör.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige