Gå direkt till innehåll
”Elbranschen är en kvarleva av det förgångna” - Bergendahls El om jämställdhet

Nyhet -

”Elbranschen är en kvarleva av det förgångna” - Bergendahls El om jämställdhet

Endast två procent av alla elektriker är kvinnor. Det vill Bergendahls El ändra på. Sedan fyra år tillbaka driver de en kampanj som ska öka koncernens kvinnliga elektriker till sex procent.

Redan i dag råder det brist på uppåt 10 000 elektriker. Elektrifieringen av samhället kommer förmodligen att öka kapacitetstrycket ytterligare. I en rapport till riksdagen har organisationen Installatörsföretagen beskrivit kompetensbristen som väntas öka.

Men bristen på elektriker är ingen nyhet. För ungefär fyra år sedan insåg Lars Olin, vd på Bergendahls El, att någonting radikalt behövde göras för att lösa resursbristen.

– Vi skriker efter elektriker och samtidigt är branschen en av de mest ojämnställda med bara två procent kvinnor, säger Lars.

Orsakerna till att det finns så pass få elektriker är många, tror Lars.

– I grund och botten handlar det om de normer och kulturer som vi lär våra barn redan i förskoleåldern. Själv har jag tre vuxna döttrar och trots mina försök har ingen av dem sökt sig till mitt gebit. Så även jag har misslyckats, säger Lars.

Den största andelen nya elektriker kommer direkt från gymnasiet. Men i dag är el- och energiprogrammet ett av Sveriges mest mansdominerade gymnasieprogram, med 97 procent killar. Lars menar därför att det är oerhört viktigt att fler tjejer ser programmet som ett alternativ för vidare studier.

– En förklaring till att så få tjejer söker sig till el- och energiprogrammet kan vara att gamla uppfattningar lever kvar. Exempelvis att yrket är hårt och statiskt. Faktum är att det finns många områden som inte alls är tunga. Tvärtom finns det tjänster med mycket variation och som i stället för fysiska utmaningar består av logiskt tänkande, säger Lars.

Lars Olin, vd på Bergendahls El.

En annan orsak till att andelen kvinnor lyser med sin frånvaro är att många arbetsplatser inte är anpassade för kvinnor. På byggen är det inte ovanligt med gemensamma omklädningsrum, pissoarer utan dörrar och en machokultur i lunchrummen.

– Någon slänger ur sig en ”rolig” kommentar med könsaspekter, kanske någon annan skrattar. Då bibehålls vissa beteenden. Vi lider av förlegade kulturer och jargonger som råder i branschen överlag, säger Lars och fortsätter:

– En del skulle nog säga att vi har en machokultur och andra att jargongen är rå men hjärtlig. Även om det inte är illa ment så kan sådana kommentarer landa fel.

Katarina Berg är elektriker och arbetar på Elektra Elteknik som ingår i Bergendahls Els koncern. Hon tycker att jargongen på byggen många gånger är oacceptabel.

– Machokulturen är fortfarande kvar i branschen. Det är inte ovanligt att någon slänger ur sig vad de skulle vilja göra med en viss tjej som hade kunnat vara i deras dotters ålder. Jag vill ändra normen och säger ifrån när någon uttrycker sig oacceptabelt. Jag önskar och hoppas att även männen säger ifrån, det är inte bara kvinnornas ansvar, säger Katarina.

Trots stundvis oacceptabla kommentarer skulle Katarina råda kvinnor att söka sig till branschen.

Katarina Berg, elektriker på Elektra Elteknik som är en del av Bergendahls El.

– Det är bra lön, bred arbetsmarknad och frihet under ansvar. Nu jobbar jag med allt fler tjejer och det är jättebra, säger Katarina och lägger till:

– Att vara en bra elektriker handlar om kompetens, inte om kön eller etnicitet.

Vi backar bandet fyra år. Till då Bergendahls El funderade på hur de skulle få bukt på kapacitetsbristen. Då insåg ledningen att de borde satsa på att rekrytera kvinnor. De skulle bli ett modernt och innovativt företag.

– Vi kunde inte stå kvar och stampa på den konservativa plats där vi befann oss. Elbranschen är en kvarleva av det förgångna – och därför behövde vi satsa på jämställdhet och mångfald, berättar Lars.

Sagt och gjort. Bergendahls El tog fram en handlingsplan bestående av tre olika spår. För det första skulle de arbeta övergripande och öka medvetenheten i koncernen kring kvinnors upplevelser om yrket. För det andra skulle de försöka påverka skrået i övrigt genom branschorganisationer och skolor. Och för det tredje skulle de jobba med det egna varumärket för att kunna rekrytera fler kvinnor.

Satsningen gav resultat. Bergendahls El har kommit ut på skolor och tillsammans med branschorganisationen Installatörsföretagen och ytterligare ett par medlemsföretag driver de nu en kampanj för att locka fler kvinnor.

– Med hjälp av kvinnor har vi identifierat våra begränsande faktorer och tittat på hur vi kan påverka dem. Sedan har vi arbetat aktivt för att rekrytera flera kvinnor genom flera olika kanaler. När vi startade det här arbetet hade vi på Bergendahls El tre procent kvinnliga elektriker. Vårt mål var att ha sex procent år 2021. I dag är vi uppe i fem procent så målet är inom räckhåll, säger Lars.

Tror du att branschen kommer bli mer jämställd i framtiden?

– Absolut, det är jag helt övertygad om. Men en helt jämställd el-bransch kommer vi nog inte att få uppleva förrän om 30–40 år, säger Lars.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige