Gå direkt till innehåll
Gå från installatör till rådgivare inom hemautomation

Nyhet -

Gå från installatör till rådgivare inom hemautomation

Nya produkter från teknikgiganter som Apple, Amazon och Google ökar ständigt intresset för hemautomationssystem. Exempelvis var Amazon först ut med Alexa 2016, och senare kom Google Home. De är virtuella assistenter som hjälper användarna att hantera sitt smarta hem med hjälp av röststyrning. Den här nya utvecklingen röner stor uppmärksamhet och väcker konsumenternas intresse. Det gör att tillverkarna fokuserar allt mer på marknaden för hemautomation.

På ena sidan står hemmafixarna som satsar på lösningar som Apple HomeKit och Google Nest, på andra sidan står konsumenter som hellre anlitar en expert. Frågan är vem som ska ta på sig expertrollen – IT-specialisten eller elinstallatören?

Det är ingen tvekan om att en IT-expert förstår sig på datanät, anslutningar och programmering. Allt sådant behövs för att ett hemautomationssystem ska fungera. Men de bitarna är inte det avgörande.

Elinstallatören har mer kunskaper om eltekniska installationer, strömförsörjning och kabeldragning. Det är där man börjar om man vill skapa en smart bostad med ett välfungerande hemautomationssystem utan störningar. Många stora tillverkare och protokoll delar den filosofin, eftersom systemen underlättar sådant som programmering och uppkoppling.

Elinstallatörens åsikt spelar stor roll vid systemval

Elinstallatören framstår alltså som den som är mest lämpad för rollen att installera hemautomationssystemen. Men för att det ska bli så måste man förbereda sig. Elinstallatörer är kunnigt fackfolk, men konsumenterna har inte alltid så lätt att hitta dem. Elinstallatörer kan ha huvudrollen när det gäller att implementera energibesparande lösningar, men de har inte alltid ett proaktivt förhållningssätt. Det är synd, för en undersökning från USP Marketing Consultancy visar att elinstallatörens åsikt spelar en stor roll när konsumenten ska välja system. Där är du som klippt och skuren för att fungera som rådgivare i frågor om energibesparingar eller hemautomation. För att ta på dig rollen som rådgivare måste du agera proaktivt. Sociala medier kan vara ett bra sätt att nå ut till dina kunder.

Bli en auktoritet på området

Konsumenterna tycker att hållbarhet blir allt viktigare, men de agerar inte alltid därefter. Du som installatör kan övertyga konsumenten om att göra bostaden hållbar med hjälp av hemautomation, och därefter fungera som rådgivare. I åtta fall av tio har konsumenten inga preferenser på material och varumärke när det gäller elinstallationer, vilket gör att du kan erbjuda rådgivning oberoende av vilket märke du arbetar med. Det ger fantastiska möjligheter till en givande relation med konsumenten. Ta på dig en större rådgivande roll som installatör genom att investera i kompetensutveckling inom hemautomation. På så sätt hjälper du inte bara konsumenten utan även dig själv eftersom konsumenten uppfattar dig som en auktoritet på området. Helt plötsligt har du en bättre utgångspunkt för en långsiktig relation. För att lyckas med samarbetet behöver ni välja det lämpligaste hemautomationsprotokollet, antingen ett tillverkarberoende system eller en öppen standard.

Läs hela rapporten

I vår uppkopplad värld är hemautomation den sammankopplande länken mellan IoT och installationsteknik. Prognoser visar att det snart finns 20 miljarder uppkopplade enheter. Det innebär att hemautomation får ett enormt genomslag inom byggnadsinstallationer. Utveckling erbjuder med andra ord stora möjligheter för installatörer. Om du skaffar dig kunskaperna kan du rusta ditt företag för hemautomationens nya värld. Vi har tagit fram en rapport om hur du som installatör ska förhålla dig till hemautomation. I rapporten hittar du praktisk kunskap som hjälper dig i jakten på tillverkaroberoende standarder.

Ladda ner ”Hemautomation för installatörer”

I den här rapporten kan du läsa om den spännande värld som utgör sakernas internet och hemautomation samt vilka möjligheter de skapar för dig som installatör.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Den under­lig­gande idén med allt vi gör är att gynna våra kunder - För dig, med dig.

Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 100 anställda, tillverkning på 22 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder.

Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige