Gå direkt till innehåll
Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Nyhet -

Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

Allt fler aktörer väljer att bygga fristående energinät, så kallade microgrids, som gör användaren mindre beroende av extern energitillförsel. Vi pratade med Per Löveryd, innovationssamordnare på Akademiska hus, som driver den storskaliga microgriden FED på Chalmers i Göteborg.

På Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg pågår just nu ett unikt energiprojekt. Här håller 50 byggnader på att kopplas samman för att skapa ett lokalt energinät och en handelsplats för energiöverföring. Chalmers microgrid går under namnet FED – Fossil Free Energy District och drivs av nio samarbetspartners, däribland Akademiska Hus.

– I FED kan vi flytta energin mellan olika byggnader till den fastighet där den behövs mest. Vi tar vara på energiflöden som redan finns, vilket skapar mindre belastning på det överordnade nätet, säger Per Löveryd, energistrateg på Akademiska Hus.

Flera alternativ för att lagra energi

Ett microgrid kan bestå av flera byggnader eller enskilda byggnader (så kallade ”nanogrids”). Systemet producerar egen energi, tar vara på överskottsenergi och är inte lika beroende av yttre energiförsörjning eftersom de både kan vara till- och frånkopplade från det stora elnätet. På Chalmers microgrid FED lagras värme, kyla och el i byggnadsstommarna, i särskilda batterilager, kylvattenbassänger, saltlager, kylvärmepumpar och pannor. Här produceras också egen kraftvärme och solel. Med hjälp av sitt energihandelssystem kan FED-byggnaderna anpassa sin energianvändning med hänsyn till staden i stort och bestämma om de ska handla energi utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt eller vad som ger minst koldioxidbelastning. Finns det exempelvis ett överskott på spillvärme i staden så kan FED-byggnaderna passa på att lagra värme i sina hus för att nyttja den vid ett senare tillfälle.

Per Löveryd, energistrateg på Akademiska Hus, menar att microgrids är en viktig del på vägen mot det fossilfria samhället.

– Även på mindre orter kan ett microgrid fylla en viktig funktion. Små matbutiker med kylmaskiner som bara står och sprutar ut överskottsvärme skulle ju lika gärna kunna värma upp intilliggande bostadshus. Och på orter där elledningarna fortfarande är luftburna skulle hushåll med egna system vara mindre utsatta för störningar på det stora elnätet. Alla vinner på det här systemet; man sparar energi och pengar och minskar samtidigt koldioxidutsläppen.

Sneglar på nya affärsmodeller

Per Löveryd tror att allt fler fastighetsägare kommer att vilja skapa microgrids i framtiden, inte minst eftersom allt fler väljer att producera sin egen solel. I dag är det dock olagligt att flytta el mellan olika fastighetsägare, men inom FED hoppas man på sikt på att kunna formulera rekommendationer om att underlätta energiöverföringar.

– FED-projektet gör det möjligt att pröva nya lösningar som leder fram mot det fossilfria samhället. Infrastrukturen på Chalmers ger oss en unik testbädd, inte bara för olika typer av microgrids, men också för olika affärsmodeller och ekonomiska incitament, säger Per Löveryd.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige