Gå direkt till innehåll
Tidigt engagemang och samarbete är avgörande faktorer för ett lyckat prefabricerat byggprojekt.
Tidigt engagemang och samarbete är avgörande faktorer för ett lyckat prefabricerat byggprojekt.

Nyhet -

Prefabricerat byggande – så lyckas du

För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

En avgörande faktor för prefabricerade byggprojekt är beställarens vision och engagemang. Om utgångspunkten är att stötta och driva prefabricering så kan det leda till ett framgångsrikt slutresultat. Det innebär att diskussioner kring lösningar måste äga rum innan designprocessen drar igång.

Tidigt samarbete mellan aktörer från hela leveranskedjan leder till framgångsrik planering, vilket mynnar ut i detaljerade ritningar vid ett tidigt skede i processen. Detta leder till tillit inom leveranskedjan och klarhet kring kostnader som kan underbygga projektet i sin helhet. På sikt skapar sådan planering förtroende hos framtida investerare för andra projekt.

Ett tidigt samarbete kan också optimera designresultaten och eliminera eventuella konflikter om övertramp i leverantörskedjan. Partnerskap i ett tidigt skede leder till flexibilitet i produktutbudet inom alla discipliner. Det bidrar också till träffsäkra konstruktioner i ett tidigare skede, vilket eliminerar behovet av att återgå till konstruktionsberäkningar när det egentligen är för sent eller kostsamt att göra.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige