Gå direkt till innehåll
Robotarnas intrång i byggbranschen

Nyhet -

Robotarnas intrång i byggbranschen

Prefabricerade hus, automatiserade arbetsprocesser och ökade samhällsklyftor. Så ser framtiden ut enligt marknadsanalytiker Bengt Henricson på Prognoscentret. Frågan är hur dessa samhällsförändringar kommer påverka installatörsbranschen. Detta är del 2 i vår artikelserie om prefabricerat byggande.

1811 gav sig en grupp män med svartmålade ansikten ut i den engelska novembernatten. De bröt sig in i en vävfabrik, slog sönder sex maskinella vävstolar och försvann sedan ut i natten igen. Under de kommande månaderna slogs vävmaskiner sönder över i stort sett hela England. Upprorsmännen ville förstöra maskinerna som tagit deras jobb och effektiviserat branschen. I dag fortsätter maskinerna att effektivisera våra arbeten. Men vad händer med yrkesgrupperna som ersätts av maskiner?

1942 myntade den österrikiske nationalekonomen Joseph Schumpeter begreppet ”kreativ destruktion”. Han menade att utvecklingen skapar nya förutsättningar som slår sönder existerande affärsmodeller men att det samtidigt öppnas upp nya möjligheter. Han hävdade att tempot i processen konstant skulle öka, vilket i kombination med svårigheterna att omskola de som drabbas stegvis skulle skapa en allt större population som mer eller mindre hamnar utanför arbetsmarknaden. På sikt ansåg han att processen skulle kunna utgöra ett hot mot både demokratin och den öppna marknadsekonomin.

Enligt Bengt Henricson, som är specialiserad på att analysera och ta fram underlag åt den nordiska byggmarknaden, befinner vi oss i inledningen till en ny era – den digitala. I den senaste versionen av hans långsiktiga prognos för byggbranschen får automatiserad arbetskraft mycket utrymme.

– Forskare hävdar att vartannat tjänstemannajobb kan bli automatiserat inom 20 år, säger Bengt.

En omvänd klassresa

Om man utgår ifrån det spann av prognoser som gjorts, riskerar mellan 435 000 och 2,5 miljoner jobb att slås ut de närmaste 20 åren i Sverige och betydligt fler kommer påverkas av nya kompetenskrav. En rapport från Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 2018 visar att närmare två miljoner personer på den svenska arbetsmarknaden kan behöva vidareutbildning som de inte räknar med att få av sina arbetsgivare.

– Det vi ser nu brukar kallas ”Den andra maskinåldern” vilken i sin tur skapar en så kallad ”Mid skilled squeeze”. Det betyder att det främst är de rutinartade jobben med medelhög utbildning som slås ut. Personerna som blir av med sina jobb tenderar att röra sig mot de jobb som kräver lägre utbildning, vilket allt oftare skapar en omvänd klassresa eftersom få har möjlighet att återigen utbilda sig till de arbeten som då efterfrågas, säger Bengt.

Exempelvis kan man se att företag som Uber, Lyft och Foodora erbjuder en extremt låg tröskel in på arbetsmarknaden, men intäkterna och anställningsformerna är mycket osäkra. I San Fransisco till exempel fanns det för tio år sedan 3 000 heltidsanställda taxiförare, i dag är de 1 500 stycken. Samtidigt finns det 50 000 Uber- och Lyftförare som pressat priserna.

– Installatörer kommer förmodligen inte gå samma öde till mötes inom en snar framtid. Orsaken är att byggbranschen inte effektiviserats likt andra branscher även om det sannolikt händer mer nu än någonsin tidigare, säger Bengt.

Bengt Henricsson är specialiserad på att analysera och ta fram underlag åt den nordiska byggmarknaden.

Byggbranschen har halkat efter

Att köpa en ny Volvo Amazon 1970 kostade 0,70 årslöner för en arbetare och 0,51 årslöner för en tjänsteman. År 2016 var motsvarande siffra för motsvarande bil, (en Volvo V60), 0,92 respektive 0,64 årslöner. Det köparen betalade för att bygga en ny villa på 145 kvadratmeter motsvarade år 1970 5,5 årslöner för en arbetare och 4,1 årslöner för en tjänsteman. I dag är motsvarande siffra nästan fördubblad, 10,5 respektive 7,3 årslöner, tomtpriser exkluderade.

Kostnaderna har ökat för både hus och bil men en villa från 1970 är i stort sett samma produkt i dag, möjligen något mer energieffektiv, mer avancerade vitvaror och kakel och klinker i våtrum. Å andra sidan var källare, tak- och fasadtegel vanligt då vilket anses vara dyra val i dag. En lägenhet har varit mer påkostad de senaste åren, när det gäller ytskikt och fönsterytor men man kan inte säga att de har en högre kvalitet ur ett byggtekniskt perspektiv, kanske är det rent av tvärtom.

– En Volvo V60 är däremot överlägsen en Volvo Amazon, undantaget utseendet. Den har kraftfullare motor som drar mindre bensin, den släpper ut betydligt mindre skadliga avgaser, den har enormt mycket mer funktioner och finesser och när det gäller komfort och säkerhet går dessa bilar inte ens att jämföra, säger Bengt.

Han menar dock att prisutvecklingen inom byggsektorn nått taket. Kostnadsutvecklingen har ”maskerats” de senaste dryga tio åren med en serie jobbskatteavdrag och extremt låga räntor. En annan faktor är att det är vanligare med två inkomster hos framför allt villaköparna i dag jämfört med hur det såg ut år 1970. Det har stärkt hushållens ekonomi, därför har boendekostnadens andel av den totala hushållsinkomsten ännu inte påverkats så mycket för de som köper en ny bostad.

– Möjligheterna att kompensera byggkostnadsökningarna genom att stärka hushållens ekonomi har sannolikt nått vägs ände. Nu kan räntorna bara röra sig uppåt, det är svårt att höja sysselsättningsgraden ännu mer och det är osäkert vilka utrymmen som finns för vidare skattesänkningar, säger Bengt.

Byggbranschen måste digitaliseras

Han menar att det som byggs måste anpassas till en verklighet med en allt större andel ekonomiskt svaga hushåll på ena kanten och lite mindre del starka hushåll på den andra. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar det vi ser inom fordonsindustrin i dag. Byggbranschen kommer på sikt att tvingas automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen om man ska kunna nå en bredare marknad, eller behålla den man har.

– Tänk dig själv om du skulle bygga en Volvo ute i skogen. Beställa del för del som du anpassar på plats. Det skulle bli en jättedyr bil. Den logiska utvecklingen är att vi kommer se mer prefabricerade hus som levereras kompletta med el- och ventilationslösningar, säger Bengt och fortsätter:

– Det blir inte lika stora förändringar inom renoveringsmarknaden av naturliga skäl då man inte har samma förutsättningar att automatisera byggprocessen där. Däremot kommer det leda till att det allt oftare blir billigare att riva och bygga nytt. Där kan vi ta liknelsen med bilindustrin igen. Det är inte värt att renovera en 15 år gammal Volvo till ny.

Läs hela rapporten

I vår rapport ”Prefabricerat byggande – krafttag för bättre resultat” belyser vi de utmaningar branschen brottas med. Vi har intervjuat experter som hävdar att byggbranschen kommer tvingas att automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen. Med rätt förutsättningar kan prefabricering inom byggsektorn ge liknande resultat som det vi ser inom fordonsindustrin i dag. Vi rekommenderar att du är väl påläst inför denna kommande förändring. En bra början är att klicka på länken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byggande – krafttag för bättre resultat”

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige