Gå direkt till innehåll
Så löste Midroc den pressade tidsplanen

Nyhet -

Så löste Midroc den pressade tidsplanen

Midroc har anlitats som el-entreprenör när NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmärker projektet är den pressade tidsplanen. För att effektivisera föreslog Midroc att kanalsystemen skulle vara förmonterade innan de anlände till bygget.

Nybygget är i full gång. Den aktuella byggnaden, hus D, ligger norr om det befintliga sjukhuset och ska rymma ett flertal vårdavdelningar. Den totala ytan blir 35 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar.

– Det är ett inspirerande uppdrag. På grund av den pressade tidsplanen har utmaningen legat i att hitta tidsbesparande lösningar, säger Gert-Inge Andersson, projektingenjör på Midroc.

Projektet genomförs i samarbetsformen partnering. Grundprincipen är att beställare, entreprenör, eventuella underentreprenörer och leverantörer bildar ett team specifikt för projektet som arbetar med gemensam budget och full transparens gentemot varandra.

På Ryhov innebar det att projektet inleddes med Fas 1 där entreprenörerna tillsammans med Region Jönköping tog fram systemhandling och budget. Fas 2 inleddes med detaljprojektering och byggstart i början av 2018. Midroc har påbörjat installationerna och räknar med att vara klara med våning sex och delar av plan två vid årsskiftet. Hus D1 ska stå klart under 2021.

– I det här projektet finns inte tid för att sätta ihop kanalerna på plats. Därför undersökte vi om Hager kunde förmontera alla kanaler så att våra montörer bara behöver skruva upp och koppla in dem, säger Gert-Inge och fortsätter:

– Dessutom har konjunkturen gjort så att det råder brist på montörer. Därför är alla tidsbesparande åtgärder positiva.

Midroc har påbörjat installationerna av färdigmonterade kanaler i den nya vårdbyggnaden vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Skiss: White Arkitekter

På Ryhov handlar det om ett stort stycke tid som kapas tack vare de förmonterade kanalerna. I uppdraget ingår att montera uppemot 1 500 kanaler. Skulle montörerna sätta ihop dem på plats tar det uppåt fyra timmar per kanal. Genom att sätta upp en förmonterad kanal kan Midroc spara 2,5 till 3 timmar per kanal. Det handlar alltså om en tidsbesparing på 3 750 till 4 500 timmar, i runda slängar.

– Det är klart att dessa produkter blir dyrare. Men vi tjänar in det eftersom vi lösgör tid för våra montörer som kan ägna sig åt annat. I det här fallet fanns dessutom inga alternativ på grund av tidspress och rådande bemanningsbrist, säger Gert-Inge och lägger till.

– Förmonterade kanaler är ett alternativ som vi kommer ha i åtanke där tidspress råder.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige