Gå direkt till innehåll
Så ser framtidens installationsmarknad ut

Nyhet -

Så ser framtidens installationsmarknad ut

Vilka utmaningar väntar morgondagens elinstallatörer? Vi frågade marknadsanalytiker Bengt Henricson som är specialiserad på att optimera lönsamheten och ta fram underlag åt den nordiska byggmarknaden.

Stora samhällsförändringar sker ofta i en takt som gör dem svåra att identifiera i det vardagliga livet. Dessa förändringar har dock potential att få stora konsekvenser på sikt. Prognoscentret i Stockholm har sedan mitten av 1970-talet samlat in statistik, analyserat trender och tagit fram prognoser för den nordiska byggbranschen. I sina treåriga prognoser analyserar de bland annat den demografiska och tekniska utvecklingen, beteendeförändringar, miljö- och klimatdrivna förändringar och byggkostnadernas utveckling. Därtill de specifika drivkrafterna för respektive bransch.

– På ett generellt plan kan man säga att byggsektorn håller på att bli alltmer segmenterad, främst när det gäller bostadsbyggandet, säger Bengt Henricson och fortsätter:

– Inkomstklyftorna mellan hushåll, men också mellan regioner, påverkar byggföretagen som mer och mer nischar sig mot specifika inkomstgrupper. Efterfrågan på byggaktörer som kan leverera kompakta och billiga bostäder för singel- eller småhushåll växer. Utvecklingen stärks av att befolkningen blir allt äldre och många hushåll måste överleva på en inkomst istället för två.

Bengt Henricson är specialiserad på att optimera lönsamheten och ta fram underlag åt den nordiska byggmarknaden.

Solfångare på taket

En annan stark trend som påverkar byggbranschen är förvandlingen av den traditionella arbetsplatsen. Allt fler väljer att jobba från andra platser än just kontoret. Bostäder och byggnader som tidigare haft en tydlig och specifik funktion smälter ihop i takt med att fler jobbar mobilt. I dag tjänstgör många kaféer som arbetsplatser, vilket ställer krav på robusta uppkopplingar och mer flexibla byggnader.

I Prognoscentrets analyser av energiområdet framgår att allt fler fastighetsägare, främst sådana med stora innehav av industri, affär- och lagerbyggnader, vill utnyttja sina stora takytor för att producera egen energi som kan generera intäkter men också öka värdet på fastigheten.

– Här handlar det främst om solfångare som placeras på taken för att alstra värme eller elektricitet åt verksamheten. Solfångare har blivit betydligt billigare samtidigt som det blivit enklare att sälja tillbaka överskottsel till energibolagen. Många fler fastighetsägare och köpare kommer att förvänta sig att elinstallatören kan möjliggöra sådana här lösningar.

Hus på tidigare otänkbara platser

Även om det byggs ganska få passivhus och off grid-hus (hus frånkopplat från elnätet) så gör dagens teknikutveckling det möjligt att bygga bostäder och byggnader på förut helt otänkbara platser. Enligt Bengt kommer allt fler entusiaster från turistindustrin att undersöka möjligheten att placera byggnader på väldigt isolerade platser.

– Redan i slutet på 1990-talet var det tal om intelligenta, uppkopplade hem, självkörande bilar och det som vi i dag kallar för sakernas internet (Internet of things, IoT). Tekniken fanns i stor utsträckning redan då, men tiden var inte mogen för den. Det är först nu vi ser hur sakernas internet formligen exploderar och här måste installationsmarknaden hänga med och integrera sig med innehållstjänster, intelligenta uppkopplingar för byggnader och paketera tekniken på ett attraktivt sätt.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige