Gå direkt till innehåll
Tidigt engagemang och samarbete

Nyhet -

Tidigt engagemang och samarbete

För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

En avgörande faktor för prefabricerade byggprojekt är beställarens vision och engagemang. Om utgångspunkten är att stötta och driva prefabricering så kan det leda till ett framgångsrikt slutresultat. Det innebär att diskussioner kring lösningar måste äga rum innan designprocessen drar igång.

Tidigt samarbete mellan aktörer från hela leveranskedjan leder till framgångsrik planering, vilket mynnar ut i detaljerade ritningar vid ett tidigt skede i processen. Detta leder till tillit inom leveranskedjan och klarhet kring kostnader som kan underbygga projektet i sin helhet. På sikt skapar sådan planering förtroende hos framtida investerare för andra projekt.

Ett tidigt samarbete kan också optimera designresultaten och eliminera eventuella konflikter om övertramp i leverantörskedjan. Partnerskap i ett tidigt skede leder till flexibilitet i produktutbudet inom alla discipliner. Det bidrar också till träffsäkra konstruktioner i ett tidigare skede, vilket eliminerar behovet av att återgå till konstruktionsberäkningar när det egentligen är för sent eller kostsamt att göra.

Olika metoder

Två huvudsakliga metoder dominerar när det kommer till prefabricerade byggnader.

Den traditionella modulkonstruktionen består av kubformade rum som transporteras till bygget där de ansluts med platsgjuten betong.

Prefabricerad betong är ett annat alternativ. Metoden utgörs av platta, enskilda komponenter, som transporteras till bygget där de monteras. Inte helt olikt Ikeas monteringskoncept.

Kan upplevas stelbent

Byggherrar som funderar på att producera prefabricerade hus kan uppleva att konceptet är stelbent. Exempelvis kan problem uppstå med att matcha en ventilationstillverkare med projektets tillverkare av stålramsmoduler. Hur gör man då för att optimera effektiviteten ur ett tillverknings- och monteringsperspektiv?

I detta fall söker stålramstillverkaren en ventilationstillverkare som är villig att anpassa sina produkter efter stålramstillverkarens krav. Liknande samarbetsfilosofi måste efterlevas genom hela leverantörskedjan.

Faktum är att prefabricerad tillverkning kräver en process där tids- och produktivitetsförbättringar görs kontinuerligt. För att lyckas med detta krävs flexibla produkter med både anpassade och skräddarsydda lösningar.

För att komma till det stadie där byggsektorn producerar bostäder med samma kvalitet och effektivitet som fordonsindustrin – då måste alla parter i leverantörskedjan dela ambitionen att optimera sina produkters flexibilitet, prestanda och tillgänglighet.

Läs hela rapporten

I vår rapport ”Prefabricerat byggande – krafttag för bättre resultat” belyser vi de utmaningar branschen brottas med. Vi har intervjuat experter som hävdar att byggbranschen kommer tvingas att automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen. Med rätt förutsättningar kan prefabricering inom byggsektorn ge liknande resultat som det vi ser inom fordonsindustrin i dag. Vi rekommenderar att du är väl påläst inför denna kommande förändring. En bra början är att klicka på länken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byggande – krafttag för bättre resultat”

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige