Gå direkt till innehåll
Nu viker konjunkturen nedåt – så drabbas elbranschen

Pressmeddelande -

Nu viker konjunkturen nedåt – så drabbas elbranschen

Antalet påbörjade bostadsbyggen faller från 53 000 förra året till 49 000 i år, men utvecklingen väntas dock inte drabba de svenska elinstallatörsföretagen särskilt hårt. Det som räddar branschen är en fortsatt stark renoveringsmarknad.

Tecknen till att konjunkturen viker nedåt blir allt tydligare. Makroprognoser för de närmsta åren som presenterats från Handelsbanken och SEB har justerats ned. Brexit, USA:s och Kinas handelskonflikt och det italienska regeringskaoset är faktorer som riskerar att försämra utvecklingen i ekonomin. Så länge konjunkturnedgången inte utvecklas till recession ser förutsättningarna trots allt ganska goda ut för byggmarknaden.

Det som framför allt stärkt byggandet under de senaste åren är låga kreditkostnader. De senaste prognoserna signalerar nu med tydlighet att räntorna inte kommer höjas under en överskådlig framtid, vilket ger förutsättningar för högre fastighetspriser och en bromsad nedgång i byggandet på kort sikt.

– Elinstallationsföretagen påverkas ganska lite nu när konjunkturen viker. Vi ser en viss uppgång i renoveringar av lokaler och bostäder, och det gör att elinstallationerna framöver kommer ligga på ungefär samma nivåer som de gör i dag, säger Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret som tar fram marknadsanalyser för bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna.

Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret som tar fram marknadsanalyser för bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna.

Hushållens renoveringar har pressats under de senaste åren på grund av försämrade ROT-avdrag, utökade kreditrestriktioner och fallande bostadspriser. I år ser dock förutsättningarna bättre ut samtidigt som de professionella fastighetsägarnas renoveringar ökar, drivna av goda finansieringsförutsättningar, ett eftersatt behov och en god lönsamhet i fastighetssektorn.

Under kommande år bedömer Prognoscentret dock att nyproduktionen av bostäder och lokaler minskar. Byggandet av hyresrätter ökar men klarar inte av att kompensera för en fortsatt nedgång i bostadsrättsbyggandet vilket totalt ger en fallande aktivitet framåt 2021. Nybyggnation av lokaler har ökat starkt under våren och väntas fortsätta uppåt under 2019 som ett resultat av att konjunkturen än så länge är förhållandevis stark och räntan förblir låg. Lokalbyggandet toppar vanligen sent i konjunkturcykeln och fortsätter försvagningen kommer även lokalbyggandet att minska.

Hur kännbar nedgången är för företag i byggbranschen varierar stort beroende på yrkeskategori och inriktning.

– Företag med stor exponering mot renoveringsmarknaden går fortsatt starkt. Därför skulle jag säga att montörer som märker av nedgången bör vända blicken mot hyres- och bostadsrenoveringar. Bland miljonprojekten finns exempelvis ett stort renoveringsbehov, säger Thomas och fortsätter:

– Överlag kommer de svenska elinstallationsföretagen inte påverkas av konjunkturnedgången. Däremot kommer efterfrågan av bygglag från andra länder dämpas nu när nyproduktionen går ned. De blir ventilen som åker upp och ned med efterfrågan, avslutar Thomas.

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 11 500 anställda, tillverkning på 23 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige