Gå direkt till innehåll
Prefabricerade hus är framtiden

Pressmeddelande -

Prefabricerade hus är framtiden

Götenehus är en aktör som industrialiserat sin produktion. De har bland annat satsat 60 miljoner kronor på en ny fabrik för industriell volymhusproduktion.

Götenehus är ett av Sveriges äldsta trähusföretag. Redan på 1930-talet producerade de monteringsfärdiga stugor. Under årens lopp har de prefabricerade husen tagit upp en allt större del av deras verksamhet. I dag levererar de nästintill färdiga väggkonstruktioner till byggarbetsplatsen.

– Man kan säga att vi levererar färdiga planelement. 50 procent av huset tillverkas i fabriken och 50 procent byggs på plats, säger Roger Wändal, materialadministrativ chef på Götenehus.

Rustade för lågkonjunktur

Eftersom lägenhetsbyggandet bedöms bli fortsatt högt under flera år, trots annalkande lågkonjunktur, har Götenehus beslutat att satsa på ännu effektivare produktion.

– Jag tror att vi kommer behöva bygga mindre och enklare bostäder och standardisera hårdare för att folk ska ha råd, säger Roger Wändal, han fortsätter:

– I Stockholm råder det bostadsbrist, samtidigt ser vi att marknaden går ner. Det är ett bevis på att man bygger för dyrt. Sammantaget kommer det här att bidra till en prispress i branschen.

2017 beslutade Götenehus att investera 60 miljoner kronor i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion. Den nya anläggningen får en total yta på cirka 10 000 kvadratmeter, varav drygt hälften initialt blir uppvärmda produktionsytor. Den nya fabriken, som får en kapacitet att tillverka cirka 200 lägenheter per år, beräknas vara i bruk våren 2019.

Kan liknas med biltillverkning

– Vi kommer tillverka hus och lägenheter i nästintill kompletta moduler istället för att leverera planelement som vi tidigare gjort. Det betyder att 90 procent av huset tillverkas i vår nya fabrik och 10 procent, såsom grund, anslutningar för el, vatten och avlopp, görs på byggarbetsplatsen, säger Roger. Han fortsätter:

– I den nya fabriken har vi effektiviserat processen avsevärt. Vi har standardiserat många moment och gjort det mer rationellt men det bygger också på att vi får en repetitionseffekt. Det gör att valmöjligheterna blir mer styrda och förprogrammerade vilket också medför att priset på huset kan sänkas. Man kan likna det med linjeproduktion för bilar.

Roger menar dock att hustillverkarna aldrig kommer uppnå samma effektivitet som biltillverkarna.

”Prefabricerade hus är framtiden”

– En bil kör ju på samma underlag världen över. Ett hus ska placeras in och anpassas till en miljö. Det styrs av planbestämmelser, lagar och regler. Med det sagt tror jag definitivt att prefabricerade hus är framtiden för byggbranschen.

Götenehus har blomstrat under de senaste årens högkonjunktur. På fem år har de nästintill dubblat sin produktion. 2013 levererade de 230 hus, 2017 levererades 430.

Läs hela rapporten

I vår rapport ”Prefabricerat byggande – krafttag för bättre resultat” belyser vi de utmaningar branschen brottas med. Vi har intervjuat experter som hävdar att byggbranschen kommer tvingas att automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen. Med rätt förutsättningar kan prefabricering inom byggsektorn ge liknande resultat som det vi ser inom fordonsindustrin i dag. Vi rekommenderar att du är väl påläst inför denna kommande förändring. En bra början är att klicka på länken nedan och läsa rapporten.

Ladda ner ”Prefabricerat byggande – krafttag för bättre resultat”

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 11 500 anställda, tillverkning på 23 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige