Gå direkt till innehåll
Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Pressmeddelande -

Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

Våren under coronapandemins uppkomst präglades av stor osäkerhet. Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ser nu en tydligare bild och bedömer att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021.

Prognoscentret, som tar fram marknadsanalyser för byggbranschen, börjar nu se en mer synkroniserad bild över byggkonjunkturen.

– Det råder konsensus om att viruset kommer finnas kvar i samhället och vi kommer därför att se effekter av coronapandemin under en längre tid än vad vi först trodde, säger Thomas och fortsätter.

– Vi bedömer att den största nedgången i byggstarter kommer att ske i år, sannolikt drygt 15 procent ned för bostäder och dryga 25 procent för lokaler. Den nedåtgående trenden fortsätter dock in i 2021 där vi tror oss se en nedgång på 6 procent för bostäder och 7 procent för lokaler. Vissa delsegment går mot strömmen och utvecklas positivt

Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret.

Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika byggsegment.

– Den så kallade gör det själv-marknaden, där hushållen själva utför renoveringsarbetet, har hittills utvecklats positivt. Denna utveckling förklaras till stor del av det faktum att en stor del av befolkningen tillbringar mycket tid hemma samt att utlandsresandet i hög grad uteblev under sommaren. Detta gjorde att det både fans ovanligt mycket tid för mindre renoveringsprojekt, samt även i vissa fall en resebudget som konverterades till renoveringsbudget, säger Thomas.

Det är inte bara hushållens egna renoveringsarbeten som kan påverkas positivt av coronapandemin, även byggandet av offentliga byggnader kan få en skjuts uppåt.

– Byggandet av offentliga byggnader väntas inte drabbas lika hårt då det finns anledning att tro att politiska satsningar på framförallt vårdbyggnader kommer att öka under nästkommande år till följd av pandemin, säger Thomas.

Vändningen kommer 2022

Det alla nu vill ha svar på är när vändningen kommer. Det är en komplex fråga, inte minst för att den ekonomiska utvecklingen till stor del hänger på hur restriktionerna kommer att se ut framöver, inte bara i Sverige utan även globalt. Den svenska ekonomin – och byggmarknaden – påverkas direkt av nationella rekommendationer och restriktioner då det ger effekter både på produktionskapaciteten men även på efterfrågan. Internationella restriktioner har samtidigt en effekt då material och andra nödvändiga leveranser för produktionen har svårt att komma fram.

– Just nu ser vi positiva tendenser i form av att många samhällen återgår till någon form av normalitet. En del tyder på att allt fler länder kommer att anamma den svenska modellen med ett förvisso påverkat, men ej helt bakbundet, samhälle, säger Thomas och lägger till:

– I dagens prognos räknar vi med att den totala byggmarknaden i Sverige vänder upp år 2022 med en tillväxt på 2 procent, men man ska komma ihåg att läget fortfarande är osäkert och att det är mycket svårt att prognostisera den framtida utvecklingen.

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 11 500 anställda, tillverkning på 23 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige