Gå direkt till innehåll
Stress orsak till elolyckor

Pressmeddelande -

Stress orsak till elolyckor

Stress på arbetet kan ligga bakom en hel del av de elolyckor som uppstår. Det menar Sven Höckert, ombudsman på Elektrikerna. Och det handlar inte bara om tidsbrist – ofta får de utföra arbeten när andra hantverkare är närvarande, vilket ökar riskerna.

Elektriker arbetar i en olycksdrabbad bransch. Dels är det vanligt med byggolyckor, som fallskador, men det förekommer även rena elolyckor där någon fått ström genom kroppen. Strömgenomgång kan ta lite olika vägar i kroppen. Går strömmen från hand till armbåge kan det bli en ordentlig kyss, men riktigt farligt är det om strömmen går från ena handen till den andra via hjärtat. Det kan ge upphov till förmaksflimmer och andra rytmrubbbningar i hjärtat.

Nästan hälften av elolyckorna under 2013–2017 skedde i samband med arbeten på fasta anläggningar eller kablar. Den dominerande gruppen bland olycksdrabbade är män mellan 20 och 50 år. Enligt den senaste statistiken som gäller 2018 anmäldes 456 elolyckor till Elsäkerhetsverket, och en person omkom.

En möjlig orsak till en del av olyckorna är den pressade arbetssituation som installatörer ofta befinner sig i. För att till exempel vinna upphandlingar pressar man ner marginalerna till minsta möjliga.

– Det mesta handlar om misstag som uppstår för att man har för bråttom, och i många lägen att man inte kontrollerar förutsättningarna på rätt sätt, säger Sven Höckert, ombudsman på Elektrikerna.

Sven Höckert, ombudsman på Elektrikerna. menar att de flesta olyckor uppstår för att man har för bråttom.

Ett av problemen vid byggen, menar han, är att installatörerna oftast kommer in i slutet av byggnadsprocessen när det brukar vara stressigt att få allt klart.

– Ofta får de springa hejvilt då. Det är också sällan elektrikerna får vara ensamma på arbetsplatsen och ha full kontroll över situationen. När det är andra yrkesgrupper på plats kan det ske saker som elektrikern inte har koll på, som att någon tar upp ett hål och råkar kapa ett rör, eller drar in en skruv i en kabel i väggen. Det kan förstås vara farligt, och det har hänt att andra yrkesmän har fått ström i sig då. När man ska spänningssätta vore det önskvärt att området är fritt från andra. Men det är sällan det blir så, säger Sven Höckert.

Vid renoveringsarbeten är en vanlig potentiell källa till olyckor att man plockar ut ström till arbetet från samma elanläggning som man samtidigt ska utföra arbetet på.

– Det kan man absolut göra, men många tänker inte på att även existerande elanläggningar som används vid renovering måste skyddas med jordfelsbrytare om den används som tillfällig elanläggning. Det handlar ofta om att ingen tar sig tid att göra en elplanering, att elektrikerna slarvar med att markera vilka kablar som har spänning, och att andra hantverkare inte väntar på besked från elektrikern, säger Sven Höckert.

Ett annat riskmoment vid renoveringsarbeten är att elektrikern stöter på elsystem som kopplats ihop av privatpersoner på ett felaktigt sätt.

– Det kan handla om att de kopplat in ett vanligt 220-element på trefas, eller felkopplat jord så att höljen blir strömförande. Tar man sig då inte tiden att kontrollera ordentligt innan man börjar löper man risk för att råka ut för en olycka. Stress gör ofta att man brister i kontrollerna, säger Sven Höckert.

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 11 500 anställda, tillverkning på 23 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige