Gå direkt till innehåll
Hager flyttade sin logistikverksamhet från olika delar i Europa och koncentrerar dem till Borås. Detta möjliggjorde projektpackning med minimalt emballage.
Hager flyttade sin logistikverksamhet från olika delar i Europa och koncentrerar dem till Borås. Detta möjliggjorde projektpackning med minimalt emballage.

Blogginlägg -

Projektpackade leveranser – ett smartare sätt att jobba

Vid omfattande installationer på stora byggen som sjukhus blir logistiken, när det gäller försörjning av material och verktyg, enormt viktig. Risken för svinn och fel när man hanterar stora lager är alltid stor. Den risken kan minskas genom att utnyttja projektpackade leveranser med precis det som behövs för dagen.

Väl fungerande logistik är en nyckelfaktor för framgång vid stora och komplexa byggnadsprojekt, som ofta kräver stora lager av produkter. Projektpackade leveranser är ett verktyg som kan hjälpa till att minska risken för svinn och fel.

Det traditionella sättet att arbeta har varit att installationsfirmorna själva beräknat åtgången av material, som därefter beställts i klump från leverantören och placerats i ett centralt lager någonstans på bygget. Installatörerna har därefter själva fått plocka ihop det som behövts för dagens arbete, vilket i många fall lett till att man antingen glömt någon produkt eller tagit för mycket av en annan så att det uppstått brist.

Uppdelade leveranser
Ett smartare sätt är att en leverantör som Hager projektpackar allt material som behövs. Det installatören behöver göra är att skicka ritningarna och berätta vilka serier och produkter som kommer att användas. Sedan räknar Hager ut hur mycket material – till exempel vägguttag och strömbrytare – som kommer att gå åt. Hager delar upp leveransen i projektpaket som tydligt märks så att installatörerna lätt kan se vilka lådor de ska plocka med sig. En leveransplan görs därefter upp, så att materialet når byggplatsen i rätt tid. Lådorna kan sedan direkt ställas ut på rätt arbetsplats.

Minskat spill
Fördelarna med att arbeta på det här sättet är många: installationsfirman sparar tid på att inte själv behöva beräkna åtgången, installatörerna sparar tid på att inte titt som tätt besöka ett centrallager, och spillet minimeras. Ekonomin blir bättre samtidigt som installatören blir klar med jobbet snabbare då spilltiden minskar. Det gamla sättet har dessutom ofta lett till att man behövt komplettera beställningar i efterhand, vilket kostar både tid och pengar.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Fredrik Jörén

Fredrik Jörén

Regi­on­chef Sydväst 0734-13 83 00

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige