Gå direkt till innehåll
En lösning som blivit vanligare det senaste decenniet är att ha flera mindre transformatorer istället för en stor, med varsitt ställverk.
En lösning som blivit vanligare det senaste decenniet är att ha flera mindre transformatorer istället för en stor, med varsitt ställverk.

Blogginlägg -

Redundant kraftförsörjning – allt vanligare teknik

En kritisk aspekt vid planering, projektering och uppförande av vårdbyggnader är kraftförsörjningen. För att minimera riskerna för driftstopp används redundanta lösningar, där alltså ett annat kraftslag kan ta över om en kraftkälla av någon anledning går ner. För sjukhus, med sina höga krav, används ofta tre kraftslag – elnät, UPS (avbrottsfri kraft) och generatorer.

Lösningar med redundans har blivit allt vanligare även inom andra typer av fastigheter, till exempel kommersiella, även om kraven där ibland kan vara lägre.

– Ur den aspekten skiljer sig kanske sjukhus egentligen inte så mycket. Att ha redundanta lösningar för kraftförsörjningen förekommer ofta också inom industrin, och i till exempel automatiserade logistikhallar, säger Marthin Karlsson, vd för Elektrofabriken som bygger och installerar ställverk för låg- och mellanspänning, transformatorer och centraler.

Alternativa ställverk
När ett kraftslag, till exempel elnätet, går ner känner automatiken av det och går över till ett av de alternativa ställverken. Automatiken kan också byta tillbaka när kraftförsörjningen åter fungerar.

– En lösning som också blivit vanligare det senaste decenniet är att ha flera mindre transformatorer istället för en stor, med varsitt ställverk. Det finns många fördelar med det. Till exempel är det bättre för miljön och man får även mindre tomgångsförlust per transformator. Det gör det också lättare att underhålla systemen, i och med att man kan lägga över kraftförsörjningen på en speglad grupp. Så även om det är en större investering initialt blir det inte dyrare i längden, säger Marthin Karlsson.

Att synka systemen
Ett uppdrag som tagit allt mer tid i anspråk vid systembyggen är att koppla ihop alla installationer med Scada-systemet (Supervisory control and data acquisition), alltså fastighetens styr- och övervakningssystem.

– Det är numera ett rätt stort jobb, och vi brukar ha en person enbart till detta vid våra större installationer. Det brukar vara extremt mycket arbete med att få in all information från systemet och skicka till rätt ställen i styrsystemet, inte minst när man har flera ställverk, säger Marthin Karlsson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige