Gå direkt till innehåll
Vad gör Hager för att minska avfall?

Nyhet -

Vad gör Hager för att minska avfall?

Enligt Världsbanken genererar människor över 2,01 miljarder ton avfall varje år. Utan omedelbara åtgärder beräknas denna siffra stiga till 3,40 miljarder ton fram till år 2050. Återvinning är en av våra viktigaste verktyg för att möta denna kris.

Återvinning är processen för att samla in, sortera och bearbeta material till nya produkter. Utan återvinning skulle dessa material förstöras, brännas eller deponeras.

Det näst mest kraftfulla sättet att undvika avfall är att återvinna. Med hjälp av cirkulär ekonomi kan avfall undvikas och på så sätt förbättra människans påverkan på jordens naturresurser.

Den sjunde resursen
På jorden kan man identifiera de sex viktigaste naturresurserna: Vatten, luft, olja, naturgas, kol och mineraler. Dessa resurser är grunden för livet på vår planet – och de förbrukas alldeles för snabbt. Tack och lov har en sjunde resurs vuxit fram under åren: Återvinningsbara material. Dessa material täcker i dag cirka 40 procent av världens råvarubehov. Och de beräknas spara över 700 miljoner ton koldioxidutsläpp per år.

Forskning pågår i många länder för att hitta lösningar för att samla in, sortera, rengöra, dela upp och slutligen återanvända material som redan har använts en gång. Till år 2030 skulle detta kunna minska vår årliga avfallsproduktion med upp till en miljard ton.

Med andra ord är återvinning en av mänsklighetens bästa chanser att bevara planetens framtid.

Så vidtar Hager åtgärder
Hos Hager är plast definitivt det största problemet, eftersom det är det huvudsakliga råmaterialet som används i produktionen. Enligt de senaste studierna släpper produktionen av 1 kilo plastråvara ut mellan 3,5 till 9,5 kilo koldioxid i atmosfären. Återvunnen plast står däremot endast för mellan 0,5 till 1,7 kilo koldioxid per 1 kilo producerad. Kort sagt: Tillverkningen av återvunnen plast släpper ut ungefär sex gånger mindre koldioxid än vad tillverkningen av ny plast gör.

I flera år har ett expertteam letat efter sätt att inkludera återvunnen plast i Hagers produktion. En del av företagets fabriker arbetar redan med återvunnet material, till exempel i La Roca i Spanien där återvunnet material används för att producera vissa delar av kapslingarna.

– Köper du en Volta- eller Gammakapsling så består de till viss del av återvunnen plast från uttjänta kylskåp och restavfall från produktionen, säger Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig på Hager. Han fortsätter:

– Utifrån detta jobbar vi vidare med vad vi kan göra ytterligare för att få in den återvunna plasten i våra produkter.

Allt avfall från Hagers kontor och produktionsanläggningar samlas in och återvinns enligt lokala bestämmelser. Detta minskar avsevärt det avfall som produceras.

Varje enskild handling räknas
– De goda nyheterna i denna utmaning är att var och en av oss kan agera och bidra till att öka denna sjunde resurs och därmed minska vår påverkan på planeten. Återvinning är ett tankesätt som vi kan välja att omfamna, vad vi än gör, säger Johan.

I dag kan vi återvinna nästan vad som helst. Kläder, datorer, telefoner, mat, leksaker och pennor.

– Oavsett om det är trasigt eller inte så får inget föremål förbrännas eller begravas på en deponi. Om vi vill ge våra barn en bättre planet måste vi minska mängden avfall som produceras. Sortering och återvinning är ett enkelt sätt att uppnå detta. Det bästa avfallet är alltid det avfall vi inte producerar, avslutar Johan.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige