Gå direkt till innehåll
Tre av Hagers klimatmål har nu blivit vetenskapligt validerade av Science Based Target Intiative.
Tre av Hagers klimatmål har nu blivit vetenskapligt validerade av Science Based Target Intiative.

Pressmeddelande -

Hagers nya klimatmål godkända av Science Based Target Intiative

Hager Group strävar efter att bli en koncern med låga utsläpp och att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Paris-avtalet. Tre av koncernens klimatmål har nu blivit vetenskapligt validerade av Science Based Target Intiative, SBTI. Bland annat ska de egna utsläppen av koldioxid minska med 50 procent till 2030 jämfört med 2021 års nivåer.

Medan oron för klimatförändringar ökar så fortsätter Hager Group att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och bidra till att skapa en bättre framtid.

– Vi är mycket stolta över att våra mål har godkänts av SBTi. Det visar att vi kan vara en förebild inom hållbara affärsmetoder. Att minska våra koldioxidutsläpp är en tuff gemensam utmaning som även innefattar kunder och leverantörer, säger Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig för Hager i Sverige.

Mer specifikt har Hager åtagit sig att minska scope 1- och scope 2-utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 från basåret 2021. Dessa är direkt kopplade till Hagers aktiviteter, främst till den energi som används i deras anläggningar och produktionsanläggningar. Dessutom har företaget åtagit sig att minska scope 3-utsläppen av växthusgaser med 25 procent inom samma tidsram. Dessa är indirekta utsläpp kopplade till alla andra aktiviteter i värdekedjan. Exempelvis anskaffning, transport, anställdas pendling eller användning av produkterna.

Flera framsteg
Hager såg de första positiva resultaten i sina fabriker under 2021 och 2022. Man började med kortsiktiga åtgärder inom energihantering, belysning och fler egna förnybara energikällor i energiblandningen vilket bidrog till att utsläppen av växthusgaser minskade 6,5 procent 2022.

– På vårt huvudkontor i Sverige har vi sedan en lång tid tillbaka ett så kallat Grönt Hyresavtal för att minska vår miljöpåverkan. I detta nu ställer vi också om hela bilflottan från fossildriven till att bli elektrisk, avslutar Johan.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Paris-avtalet.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 22 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Johan Sund­vall

Johan Sund­vall

Hållbarhetsansvarig 0734 13 83 31

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige