Gå direkt till innehåll
Hager arbetar för att begränsa farliga ämnen och registrerar därför 1 780 produkter till SCIP.
Hager arbetar för att begränsa farliga ämnen och registrerar därför 1 780 produkter till SCIP.

Pressmeddelande -

Nytt och stort hållbarhetskliv för Hager – registrerar 1780 produkter till SCIP

Hager har inventerat sin svenska produktkatalog och registrerar 1 780 produkter till SCIP och samtidigt uppdaterat SEG:s databas. Detta är en del av deras insats för att uppfylla Reach, ett EU-direktiv som syftar till att utesluta farliga ämnen i produkter.

Hager producerar produkter, lösningar och tjänster inom elinstallation. På produktsidan investerar de i materialvetenskap och har över 3 000 patent.

– Vi har 23 produktionsanläggningar i tio olika länder. Därför har vi strikta procedurer för produkttester som är typiska för tyska tekniska standarder. Vi är också medvetna och försiktiga med användningen av kemikalier i våra produkter, såsom halogener och farliga ämnen, och arbetar för att begränsa dem när det är möjlig, säger Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig på Hager.

Nästa steg för Hager är att arbeta på en handlingsplan för hur avvecklingen av giftiga ämnen ska genomföras.

– Detta är en viktig och ansvarsfull handling från Hager och visar vårt engagemang för hållbarhet och miljöansvar. Genom att göra informationen tillgänglig förbättras avfallshanteringen och vi kommet ett steg närmare målet mot en mer hållbar framtid utan olämplig återvinning, säger Johan.

Kartlägger livscykeln
SCIP är en databas som samlar information om varor som innehåller så kallade SVHC-ämnen. SVHC står för Substances of Very High Concern. När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, tagit fram SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av SVHC-ämnen. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet.

Hager har jämfört alla e-nummersatta varor i Sverige mot Reach-listan och identifierat produkter som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett farligt ämne. Dessa produkter har fått ett SCIP-id. Företaget har även uppdaterat SEG:s databas med SCIP-id samt vilka SVHC-ämnen som produkterna innehåller.

– Reach är ett pågående arbete då listan uppdateras en gång var sjätte månad så arbetet med att avveckla användandet av giftiga ämnen fortgår, säger Johan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 100 anställda, tillverkning på 22 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. 

Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige