Gå direkt till innehåll
Unibar H är ett strömskensystem som är säkert, effektivt och lätt att använda.
Unibar H är ett strömskensystem som är säkert, effektivt och lätt att använda.

Pressmeddelande -

Effektivare energifördelning med strömskensystem

Unibar H är ett flexibelt system för säker energifördelning.
Det är ett komplett strömskensystem för 800 till 4000 ampere. Systemet är både säkert, effektivt och lätt att använda, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

Strömskensystem förenklar energidistributionen inom fastigheter som hotell, idrottsarenor, affärscentrum, logistikbyggnader och sjukhus där stor elkraft ska fördelas från ställverk till centraler. Strömskensystemet som enkelt anpassas till kundens anläggning får en säker och flexibel lösning med hög kortslutningshållfasthet, låg brandbelastning och liten EMC-påverkan jämfört med konventionellt kablage.

Med unibar H blir planeringsförfarandet också lättare för elkonsulter och installatörer. Strömskensystemet erbjuder nämligen alla komponenter i maximal geometrisk variation.

– För att underlätta effektiv digital planering av alla detaljer finns dessutom alla produkter i systemet i byggnadsinformationsmodellering, mer känt som BIM, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

I motsats till andra system på marknaden är Hagers kanalskena konsekvent framtagen för hållbarhet. Därför står unibar H för utmärkt energieffektivitet. Tack vare en större tvärsnittsarea på ledarna (jämfört med konkurrenter) lyckades utvecklarna minska spänningsförlusten avsevärt och därmed också energiförlusterna. Där man egentligen skulle behöva en kanalskena med nominell ström på 3 200 ampere är det med unibar H ofta möjligt att i stället använda en mindre, smartare lösning, till exempel med 2 500 ampere.
Det innebär att ett mindre och därmed mer kostnadseffektivt system kan användas och att effektiviteten är bättre.

Bra investering
Jämfört med kabelbaserade installationer är strömskensystemet mer kostnadseffektivt. Gunnar förklarar:

– Det kräver mindre installationsarbete och är helt underhållsfritt. Det innebär att man får en framtidssäker investering.

Produktutvecklarna på Hager har fokuserat på enkel installation och montering på byggplatsen. Alla delar är redan förmonterade och behöver endast installeras enligt handbokens anvisningar. Det är också möjligt att ändra eller byta ut enskilda delar även efter montering.

Säkert system
Trots att planering och användning av strömskensystemet är enkla moment, så är unibar H ett ytterst sofistikerat system. Det har genomgått omfattande testning och har många certifikat.

– Därför erbjuder systemet den maximala nivå av säkerhet som kunder förväntar sig, precis som när det gäller alla övriga delar av Hagers produktportfölj, säger Gunnar.

Certifikat och tester
Hager har gått betydligt längre än testerna och kraven enligt IEC 61439-1/-6. Beroende på dess konstruktion uppfyller unibar H kapslingsklass IP55/IP65 och IP68. När det kombineras med ett Promatect-hus uppfyller systemet kraven för funktionell hållbarhet i enlighet med DIN 4102-12. Dessutom uppvisade systemet imponerande resultat i sprinklertestet. De speciella unibar H-brandväggarna uppfyller brandhärdighetsklass EI 120 i enlighet med EN 13501.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11 500 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 24 produktionsenheter över hela världen och kunder i fler än 120 länder, har gruppen en årlig omsättning på 2,19 miljarder EUR (2019).

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige