Gå direkt till innehåll
"Ljusbågsdetektorn (AFDD) rekommenderas i utrymmen där trä bearbetas maskinellt och där brännbart material och oersättliga varor lagras, samt i träbyggnader där brand enkelt kan spridas"
"Ljusbågsdetektorn (AFDD) rekommenderas i utrymmen där trä bearbetas maskinellt och där brännbart material och oersättliga varor lagras, samt i träbyggnader där brand enkelt kan spridas"

Pressmeddelande -

Ökad elsäkerhet med Ljusbågsdetektorn

På den tyska marknaden är det en rekommendation på ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i sovrum. Produkten, som är ett komplement till jordfelsbrytaren, väntas växa stort i Sverige framöver.

Arc Fault Detection Device (AFDD), eller Ljusbågsdetektorn som den heter i Sverige, ger ett säkert brandskydd. I Tyskland är det redan en rekommendation på att använda ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i exempelvis sovrum. Orsaken är att man vill skydda personer mot brand i just sovrummet nattetid. AFDD finns även ute på den amerikanska marknaden.

– I Sverige är AFDD, än så länge, bara en rekommendation inskriven i Elinstallationsreglerna utgåva 3, men på sikt kommer efterfrågan bli stor även här, säger Mikael Hylander, marknadschef för strömfördelning bostäder på Hager.

Ett ordentligt brandskydd
En vanlig jordfelsbrytare skyddar vid ett jordfel men reagerar inte vid parallell- eller serie-ljusbågsfel. AFDD mäter spänning och strömkurvan och är byggd för att upptäcka isolationsfel, glappkontakt eller liknande fel – det vill säga gnistbildningar/ljusbågar som kommer och går. När en serie ljusbågar identifieras bryts strömmen. Genom att kombinera jordfelsbrytaren med en AFDD eller en AFDD med personskyddsbrytare skapar man alltså ett ordentligt skydd mot brand.

– AFDD rekommenderas i utrymmen där trä bearbetas maskinellt och där brännbart material och oersättliga varor lagras, samt i träbyggnader där brand enkelt kan spridas, säger Mikael.

Placeras i början av kretsen
Detektorn känner av när en ljusbåge håller på att uppstå i en elektrisk krets och aktiverar automatisk frånkoppling för att förhindra att bränder uppstår. Den är också utrustad med kortslutnings- och överlastningsskydd. AFDD ska placeras i början av kretsen som ska skyddas och kräver en grundlast på minst 2,5 ampere för att kunna börja detektera ljusbågar i serie.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11 500 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 24 produktionsenheter över hela världen och kunder i fler än 120 länder, har gruppen en årlig omsättning på 2,19 miljarder EUR (2019).

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige